SIST EN IEC 60730-2-12:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60730-2-12:2019
Koda projekta: 58397
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave - 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60730-2-12:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 91.190 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-12:2019
Področje projekta (angleško): IEC 60730-2-12:2015(E) applies to electrically operated door locks for use in, on or in association with equipment, including equipment for heating, air-conditioning and similar applications. The equipment may use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc., or a combination thereof. This standard also applies to electrically operated door locks for equipment that may be used by the public, such as equipment intended to be used in shops, offices, hospitals, farms and commercial and industrial applications. This standard does not apply to electrically operated door locks intended exclusively for industrial process applications unless explicitly mentioned in the equipment standard. This standard does not apply to electrically operated door locks intended for security access applications. This part 2 is intended to be used in conjunction with IEC 60730-1. It was established on the basis of the fifth edition (2013) of that publication. Consideration may be given to future editions of, or amendments to, IEC 60730-1. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - aligns the text with IEC 60730-1, Edition 5; - modifies requirements for Class B control function (H.27.1.2.2); - modifies requirements for Class C control function (H.27.1.2.3) and - modifies requirements for faults during safety shut-down.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 60730-2-12:2015(E) se uporablja za električne zapore vrat, ki se uporabljajo v opremi ali v povezavi z opremo, vključno z opremo za ogrevanje, klimatizacijo in podobne namene. Za opremo se lahko samostojno ali v kombinaciji uporabljajo elektrika, plin, nafta, trdno gorivo, sončna toplotna energija itd. Ta standard se uporablja tudi za električno upravljane zapore vrat za opremo za javno uporabo, kot je oprema, namenjena za uporabo v trgovinah, pisarnah, bolnišnicah, na kmetijah ter za komercialno in industrijsko uporabo. Ta standard se ne uporablja za električno upravljane zapore vrat, namenjene izključno za industrijsko uporabo, razen če je to izrecno navedeno v ustreznem standardu za opremo. Ta standard se ne uporablja za električno upravljane zapore vrat, namenjene izključno za varnostni dostop. Ta 2. del je treba uporabljati v povezavi s standardom IEC 60730-1. Določen je bil na podlagi pete izdaje (2013) te publikacije. Upoštevajo se lahko prihodnje izdaje in dopolnitve IEC 60730-1. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2005. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja vključuje naslednje znatne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: – usklajuje besedilo z vsebino standarda IEC 60730-1, 5. izdaja; – spreminja zahteve za nadzorno funkcijo razreda B (H.27.1.2.2); – spreminja zahteve za nadzorno funkcijo razreda C (H.27.1.2.3) in – spreminja zahteve glede napak med varnostnim izklopom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60730-2-12:2006 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat (IEC 60730-2-12:2005, spremenjen) 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60730-2-12:2006/A11:2008 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60730-2-12:2006/A11:2008 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat 12-Apr-2019
Nadomešča SIST EN 60730-2-12:2006 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat (IEC 60730-2-12:2005, spremenjen) 12-Apr-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi