SIST EN ISO 4254-6:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4254-6:2020
Koda projekta: 00144351
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2020)
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2020)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4254-6:2020 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-07
Referenčna oznaka: EN ISO 4254-6:2020
Področje projekta (angleško): This document, to be used together with ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, semi-mounted, trailed and self-propelled agricultural sprayers for use with plant protection products (PPP) and liquid fertilizer application, as placed on the market by the manufacturer and designed for a single operator only. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. When requirements of this document are different from those which are stated in ISO 4254-1, the requirements of this document take precedence over the requirements of ISO 4254-1 for machines that have been designed and built according to the provisions of this document. This document, taken together with ISO 4254-1, deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to sprayers and liquid fertilizer distributors when they are used as intended and under the conditions foreseeable by the manufacturer (see Annex A), excepting the hazards arising from: — protection of the driver against spray when spraying (see Foreword); — automatically actuated height adjustment systems; — the environment, other than noise; — moving parts for power transmission except strength requirements for guards and barriers. This document is not applicable to sprayers and liquid fertilizer distributors which are manufactured before the date of publication of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument, ki se uporablja skupaj s standardom ISO 4254-1, določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in izdelavo priklopnih, polpriklopnih, vlečenih in samognanih kmetijskih škropilnic za uporabo z izdelki za zaščito rastlin (PPP) in za aplikacije tekočih gnojil, kakršne da na tržišče proizvajalec in ki so zasnovane za enega upravljavca. Poleg tega določa tudi vrsto informacij o varnih delovnih praksah (vključno z ostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Če se zahteve tega dokumenta razlikujejo od zahtev, navedenih v standardu ISO 4254-1, imajo zahteve tega dokumenta prednost pred zahtevami standarda ISO 4254-1 za stroje, ki so zasnovani in izdelani v skladu z določbami tega dokumenta. Ta dokument skupaj s standardom ISO 4254-1 obravnava večja tveganja, nevarne situacije in dogodke, ki se navezujejo na škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določa proizvajalec (glej dodatek A), razen tveganj, povezanih s/z: – zaščito voznika pred škropivom med škropljenjem (glej predgovor); – sistemi za nastavitev višine, ki se aktivirajo samodejno; – okoljem (razen hrupa); – premikajočimi se deli menjalnika (razen zahtev glede trdnosti ščitnikov in pregrad). Ta dokument se ne uporablja za škropilnike in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil, izdelane pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 4254-6:2010 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 27-Jan-2016
Nadomešča SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 08-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN ISO 4254-6:2020/A11:2022 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Dopolnilo A11 (ISO 4254-6:2020) 13-Oct-2021
Nadomešča SIST EN ISO 4254-6:2010 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 27-May-2020
Revidiran SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 27-Jan-2016
Nadomešča SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 27-May-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi