SIST-TS ISO/TS 28560-4:2017

Oznaka standarda: SIST-TS ISO/TS 28560-4:2017
Koda projekta: 062311
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 4. del: Kodiranje podatkovnih elementov po pravilih iz ISO/IEC 15962 v oznako RFID s porazdeljenim spominom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS ISO/TS 28560-4:2017 angleški jezik Active SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20 35.040.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28560 defines rules for ISO 28560-1 data elements to be encoded in radio frequency identification (RFID) tags with a memory structure that is partitioned into four memory banks. This primarily applies to ISO/IEC 18000-63 (previously known as ISO/IEC 18000-6 Type C) operating in the UHF frequency, but not necessarily restricted to this technology. The rules for encoding a subset of data elements taken from the total set of data elements defined in ISO 28560-1 are based on ISO/IEC 15962, which uses an object identifier structure to identify data elements. This part of ISO 28560 defines the rules for encoding a unique item identifier in a specific memory bank, known as MB 01, taking into account different requirements for privacy. It also defines the rules for encoding other relevant data in a separate memory bank, known as MB 11. Each of these memory banks is addressable using different command set of the appropriate RFID technology. As with other parts of ISO 28560, this part of ISO 28560 is appropriate for the needs of all types of libraries (including academic, public, corporate, special, and school libraries). This part of ISO 28560 provides essential standards-based information about RFID in libraries. A source of additional information about implementation issues is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 28560 določa pravila za podatkovne elemente iz standarda ISO 28560-1, ki se kodirajo z oznakami za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) s strukturo pomnilnika, razdeljeno v štiri pomnilniške banke. To predvsem velja za standard ISO/IEC 18000-63 (predhodno poznan kot ISO/IEC 18000-6 tipa C), ki deluje v frekvenčnem pasu UHF, vendar ni nujno omejen na to tehnologijo. Pravila za šifriranje podniza podatkovnih elementov, izvzetih iz celotnega niza podatkovnih elementov iz standarda ISO 28560-1, temeljijo na standardu ISO/IEC 15962, ki uporablja strukturo identifikatorja objekta za določitev podatkovnih elementov. Ta del standarda ISO 28560 določa pravila za kodiranje enoličnih identifikatorjev v določeni pomnilniški banki, poznani kot MB 01, pri tem pa se upoštevajo različne zahteve glede zasebnosti. Določa tudi pravila za kodiranje drugih pomembnih podatkov v ločeni pomnilniški banki, poznani kot MB 11. Vsaka od teh pomnilniških bank je naslovljiva z drugačnim naborom ukazov ustrezne tehnologije RFID. Ta del standarda ISO 28560 je poleg ostalih delov tega standarda ustrezen za potrebe vseh vrst knjižnic (vključno z akademskimi, javnimi, poslovnimi, posebnimi in šolskimi). Ta del standarda ISO 28560 podaja osnovne informacije na osnovi standardov o radiofrekvenčni identifikaciji v knjižnicah. Vir dodatnih informacij o vprašanjih glede izvajanja je podan v dodatku A.

Najbolje prodajani standardi