SIST EN 14342:2013

Oznaka standarda: SIST EN 14342:2013
Koda projekta: 00175129
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Naslov (slovenski): Lesene talne obloge - Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14342:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa
ICS: 79.080 97.150
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 14342:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard defines and specifies the relevant characteristics and requirements of flat surface wood flooring products and parquets as well as the appropriate test methods for determination of their suitability for use as internal flooring, including fully enclosed public transport premises. The European Standards for specific wood flooring products and parquets to which this European Standard relates, and which provide product definitions and requirements for dimensional tolerances, include the following: - solid parquet elements with tongues and grooves (EN 13226); - solid lamparquet products (EN 13227); - solid wood overlay elements including blocks with an interlocking system (EN 13228); - mosaic parquet elements (EN 13488); - multi-layer parquet elements (EN 13489); - solid pre-assembled hardwood board (EN 13629); - solid softwood floor boards (EN 13990); - wood veneer floor coverings (EN 14354); - solid wood parquet - vertical finger, wide finger and module brick (EN 14761). This European Standard may also apply to other wood flooring products and parquets than those standards above. However, it does not specify any requirements for dimensional limits of tolerances of such products. This European Standard provides also for the evaluation of conformity and the requirements for marking the wood flooring products and parquets. This European Standard covers wood flooring products and parquets which may or may not be treated to improve their reaction to fire performance or their durability against biological agents. This European Standard does not apply to: - wood flooring products and parquets specifically manufactured for enhanced tactile and recognition; - bamboo flooring products; - laminate flooring products; - product made with plants such as aloe or cork or coconut. This European Standard covers wood flooring products and parquets with or without paint, varnish, lacquer, wax or oil.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje in določa pomembne značilnosti in zahteve za ravne lesene talnih obloge in parkete ter primerne preskusne metode za določanje njihove primernosti za notranjo uporabo, vključno z zaprtimi prostori javnega prevoza. Evropski standardi za določene lesene talne obloge in parkete, na katere se ta standard nanaša in ki navajajo definicije izdelkov in zahteve dimenzijskih toleranc, vključujejo naslednje: – masivni parketni elementi z jezički in utori (EN 13226); – masivni lamelni parketi (EN 13227); – masivni leseni prekrivni elementi, vključno s kockami s sistemom spajanja (EN 13228); – mozaični parketni elementi (EN 13488); – večslojni parketni elementi (EN 13489); – masivne predsestavljene deske iz lesa listavcev (EN 13629); – masivne talne deske iz lesa iglavcev (EN13990); – furnirane talne obloge (EN 14354); – masivni parket – vertikalni zob, široki zob in modularni blok (EN 14761). Ta evropski standard se lahko uporablja tudi za druge lesene talne obloge in parkete poleg opisanih v zgornjih standardih. Vendar ne navaja nobenih zahtev v zvezi z dimenzijskimi tolerancami takih izdelkov. Ta evropski standard določa tudi vrednotenje postopkov skladnosti in zahteve za označevanje lesenih talnih oblog in parketov. Ta evropski standard pokriva lesene talne obloge in parkete, ki so lahko obdelani ali neobdelani za izboljšanje njihove odpornosti na ogenj ali vzdržljivosti proti biološkim dejavnikom. Ta evropski standard se ne uporablja za: – lesene talne obloge, izdelane posebej za povečano tipno zaznavo in prepoznavanje; – talne obloge iz bambusa; – laminate; – izdelke iz rastlin, kot je aloe vera, plutovec ali kokos. Ta evropski standard pokriva talne obloge in parket z barvo , lakom, voskom ali oljem oziroma brez njih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14342:2005+A1:2008 - Lesene talne obloge - Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi