SIST ISO 690:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 690:2010
Koda projekta: 043320
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 690:2010 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but not limited to monographs, serials, contributions, patents, cartographic materials, electronic information resources (including computer software and databases), music, recorded sound, prints, photographs, graphic and audiovisual works, and moving images. It is not applicable to machine-parsable citations. It is also not applicable to legal citations, which have their own standards. This International Standard does not prescribe a particular style of reference or citation. The examples used in this International Standard are not prescriptive as to style and punctuation. Annexes A and B make reference to the relevant clause(s) of this International Standard which explain the requirements for referencing or citing printed and electronic information resources. Annex C gives examples of bibliographic references that comply with this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za pripravo bibliografskih navedb. Prav tako podaja smernice za pripravo citiranja v latinici v delih, ki sama niso v osnovi bibliografska. Velja za bibliografske navedbe in citiranje vseh vrst virov informacij, vključno, vendar ne omejeno na monografije, periodiko, članke, javne razglase, kartografske materiale, elektronske vire informacij (vključno z računalniško programsko opremo in podatkovne zbirke), glasbo, posneti zvok, tiskovine, fotografije, grafična in avdiovizualna dela ter gibljive slike. Ne velja za citiranja, ki se jih lahko strojno analizira. Prav tako ne velja za pravna citiranje, ki imajo svoje standarde. Ta mednarodni standard ne predpisuje določenega stila navedb in citiranja. Primeri, uporabljeni v tem mednarodnem standardu, ne predpisujejo stila in postavljanja ločil. Dodatka A in B se sklicujeta na ustrezne klavzule tega mednarodnega standarda, ki obrazložijo zahteve za navajanje ali citiranje tiskanih ali elektronskih virov informacij. Dodatek C podaja primere bibliografskega citiranja, ki so skladni s tem mednarodnim standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 690-2:2003 - Informatika in dokumentacija - Bibliografske navedbe - 2. del: Elektronski dokumenti ali njihovi deli 01-dec-2010
Nadomešča SIST ISO 690:1996 - Dokumentacija - Bibliografske navedbe - Vsebina, oblika in zgradba 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi