SIST EN IEC 63002:2022

Oznaka standarda: SIST EN IEC 63002:2022
Koda projekta: 71829
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices (IEC 63002:2021)
Naslov (slovenski): Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC 63002:2021)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 63002:2022 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 31.020 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN IEC 63002:2021
Področje projekta (angleško): This International Standard defines common charging interoperability guidelines for power sources (external power supplies (EPS) and other Sources) used with computing and consumer electronics devices that implement the IEC 62680-1-3: USB Type-C®1 Cable and Connector Specification. This document defines normative requirements for an EPS to ensure interoperability, in particular it specifies the data communicated from a power source to a device (Figure 1) and certain safety elements of the EPS, cable, and device. While the requirements focus of this document is on the EPS (External Power Supply) and the behavior at its USB Type-C connector interface, it is also important to comprehend cable assembly and device capabilities and behaviors in order to assure end-to-end charging interoperability. The scope does not apply to all design aspects of an EPS. An EPS compliant with this standard is also expected to follow other applicable global standards and regulatory compliance requirements for aspects such as product safety, EMC and energy efficiency. [Figure 1] This International Standard provides recommendations for the behavior of a device when used with a power source compliant with this document. This International Standard specifies the minimum hardware specification for an EPS implementing IEC 62680-1-3: USB Type-C. This document also specifies the data objects used by a charging system utilizing IEC 62680-1-2: USB Power Delivery Specification to understand the identity, design and performance characteristics, and operating status of an external power supply. IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3 focus on power delivery applications ranging to 100W for a variety of computing and consumer electronic devices including notebook computers, tablets, smartphones, small form-factor desktops, monitor displays and other related multimedia devices. Future updates to IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3 specifications will extend to enable power delivery applications that require more than 100W while remaining within the technical limitations of the USB Type-C cable and connector solution. This document relies on established mechanical and electrical specifications, and communication protocols specified by IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3. These specifications support methods for establishing the best performing interoperability between untested combinations of EPS and devices with the aim of improving consumer satisfaction. Information describing the USB charging interoperability model, overview of USB Type-C and USB Power Delivery specifications, and factors for charging performance are also provided to support implementation of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa splošne smernice glede medobratovalnosti za polnjenje za vire napajanja (zunanje napajalnike (EPS) in druge vire napajanja), ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah v skladu s standardom IEC 62680-1-3: Specifikacija za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C®. Ta dokument določa normativne zahteve za zunanji napajalnik za namene zagotavljanja medobratovalnosti; določa zlasti podatke, posredovane iz vira napajanja v napravo (slika 1) ter določene varnostne elemente zunanjega napajalnika, kabla in naprave. Čeprav se zahteve v tem dokumentu osredotočajo na zunanji napajalnik in delovanje v njegovem vmesniku priključka USB tipa C, je pomembno razumeti tudi zmogljivosti ter delovanje kabelskih sklopov in naprav, da se zagotovi medobratovalnost za polnjenje od začetka do konca. Področje uporabe se ne uporablja za vse vidike zasnove zunanjega napajalnika. Pričakuje se, da zunanji napajalnik, skladen s tem standardom, izpolnjuje tudi določila ustreznih globalnih standardov in zahteve glede skladnosti s predpisi za vidike, kot so varnost izdelkov, elektromagnetna združljivost in energijska učinkovitost. Ta mednarodni standard podaja priporočila za delovanje naprave, kadar se uporablja z virom napajanja, skladnim s tem dokumentom. Ta mednarodni standard določa minimalno specifikacijo strojne opreme za zunanji napajalnik v skladu s standardom IEC 62680-1-3: USB tipa C. Ta dokument določa tudi podatkovne objekte, ki jih uporablja sistem za polnjenje v skladu s standardom IEC 62680-1-2: Specifikacija za zagotavljanje napajanja prek USB za razumevanje identitete, zasnove in zmogljivosti ter stanja delovanja zunanjega napajalnika. Standarda IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3 se osredotočata na zagotavljanje moči (do največ 100 W) različnim računalniškim in potrošniškim elektronskim napravam, vključno s prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni, namiznimi računalniki z malim ohišjem, monitorji za prikazovanje in drugimi povezanimi večpredstavnostnimi napravami. Prihodnje posodobitve specifikacij IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3 bodo razširjene, da bo omogočeno zagotavljanje moči napravam, ki zahtevajo več kot 100 W, obenem pa bodo ostale znotraj tehničnih omejitev rešitve za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C. Ta dokument temelji na uveljavljenih mehanskih in električnih specifikacijah ter komunikacijskih protokolih, ki jih določata standarda IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3. Te specifikacije podpirajo metode za določitev najučinkovitejše medobratovalnosti med nepreizkušenimi kombinacijami zunanjih napajalnikov in naprav s ciljem povečati zadovoljstvo potrošnikov. V podporo izvajanju tega standarda so podane tudi informacije, ki opisujejo model medobratovalnosti za polnjenje prek USB, pregled specifikacije priključka USB tipa C in specifikacije za zagotavljanje napajanja prek USB ter dejavnike za učinkovitost polnjenja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 63002:2018 - Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah (IEC 63002:2016) 10-Aug-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi