SIST EN ISO 389-3:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 389-3:2016
Koda projekta: 00211161
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:2016)
Naslov (slovenski): Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 3. del: Referenčne ekvivalentne ravni za prag vibracijske sile za čiste tone in za kostne vibratorje (vzbujevalnike kostnih vibracij) (ISO 389-3:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 389-3:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN ISO 389-3:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 389 specifies the following data applicable to the calibration of bone vibrators for puretone bone-conduction audiometry: a) reference equivalent threshold vibratory force levels (RETVFL), corresponding to the threshold of hearing of young otologically normal persons by bone-conduction audiometry; b) essential characteristics of the bone vibrator and the method of coupling to the test subject, and to the mechanical coupler; c) essential characteristics of the masking noise and the baseline masking noise level applied to the ear not under test. Guidance on the practical application of this part of ISO 389 in the calibration of audiometers is given in Annex B. RETVFL is the vibratory force level transmitted to a mechanical coupler of specified characteristics by a vibrator when applied to the mechanical coupler under stated conditions of test and when energized at the voltage level corresponding to the normal threshold of hearing for location on the mastoid prominence. NOTE 1 Values for the differences in reference equivalent threshold vibratory force levels between location on the forehead and mastoid are included for information in Annex C. NOTE 2 Recommended procedures for carrying out bone-conduction audiometry are specified in ISO 8253‑1.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 389 določa naslednje podatke, ki se uporabljajo za umerjanje kostnih vibratorjev za avdiometrijo s kostno prevodnostjo čistih tonov: a) referenčne ekvivalentne ravni za prag vibracijske sile (RETVFL), ki ustrezajo pragu sluha pri mladostnikih brez težav s sluhom na podlagi avdiometrije s kostno prevodnostjo; b) bistvene lastnosti kostnega vibratorja ter metode pritrjevanja na preskušanca in na mehanski spojnik; c) bistvene lastnosti maskirnega hrupa in izhodiščne ravni maskirnega hrupa, ki mu je izpostavljeno uho v nepreskusnih pogojih. Napotki za praktično uporabo tega dela standarda ISO 389 pri umerjanju avdiometrov so podani v dodatku B. RETVFL je raven vibracijske sile, prenesene na mehanski spojnik s podanimi karakteristikami prek vibratorja, pri uporabi z mehanskim spojnikom v navedenih preskusnih pogojih in napajanju prek napetostne ravni, ki ustreza običajnemu pragu sluha za lokacijo na mastoidnem odrastku. OPOMBA 1: Vrednosti razlik pri referenčnih ekvivalentnih ravneh za prag vibracijske sile med lokacijama ob čelu in na mastoidu so vključene kot informativne vrednosti v dodatku C. OPOMBA 2: Priporočeni postopki za opravljanje avdiometrije s kostno prevodnostjo so podani v standardu ISO 8253 1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 389-3:1999 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 3. del: Referenčne ekvivalentne ravni za prag sile za čiste tone in dajalnike za kostno prevodnost (ISO 389-3:1994) 01-Jun-2016
Dopolnjen z SIST EN ISO 389-3:2016/oprA1:2020 - Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 3. del: Referenčne ekvivalentne ravni za prag vibracijske sile za čiste tone in za kostne vibratorje (vzbujevalnike kostnih vibracij) - Dopolnilo A1 (ISO 389-3:2016/DAM 1:2020) 01-Apr-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi