SIST-TS CEN/TS 17196:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17196:2019
Koda projekta: 00351017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances
Naslov (slovenski): Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Razklop z zlatotopko za analizo anorganskih snovi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17196:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NES - Nevarne snovi
ICS: 13.020.99 91.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: CEN/TS 17196:2018
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies a method for digestion of construction products for the analysis of the content of inorganic substances. The method is based on the use of aqua regia. Solutions produced by this method are suitable for analysis by e.g. inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES), by atomic absorption spectrometry (CVAAS, CVAFS), for the following elements: aluminium, antimony, arsenic, barium, beryllium, bismuth, boron, cadmium, calcium, cerium, chromium, cobalt, copper, iron, lanthanum, lead, lithium, magnesium, manganese, mercury, molybdenum, neodymium, nickel, phosphorus, potassium, praseodymium, samarium, scandium, selenium, silicon, silver, sodium, strontium, sulphur, tellurium, thallium, thorium, tin, titanium, tungsten, uranium, vanadium, zinc and zirconium. NOTE Construction products include e.g. mineral-based products (S); bituminous products (B); metals (M); wood-based products (W); plastics and rubbers (P); sealants and adhesives (A); paints and coatings (C), see also CEN/TR 16045.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa metodo za razklop gradbenih proizvodov za analizo vsebnosti anorganskih snovi. Metoda temelji na uporabi zlatotopke. Raztopine, pridobljene s to metodo, so primerne za analizo z npr. masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES), atomsko absorpcijsko spektrometrijo (CVAAS, CVAFS) za naslednje elemente: aluminij, antimon, arzen, barij, berilij, bizmut, bor, kadmij, kalcij, cerij, krom, kobalt, baker, železo, lantan, svinec, litij, magnezij, mangan, živo srebro, molibden, neodim, nikelj, fosfor, kalij, prazeodim, samarij, skandij, selen, silicij, srebro, natrij, stroncij, žveplo, telurij, talij, torij, kositer, titan, volfram, uran, vanadij, cink in cirkonij. OPOMBA: Gradbeni proizvodi vključujejo npr. mineralne proizvode (S), bitumenske proizvode (B), kovine (M), lesne proizvode (W), plastične mase in gume (P), tesnila in lepila (A), barve in premaze (C), glej tudi CEN/TR 16045.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 17196:2022 - Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Razklop z zlatotopko za analizo anorganski snovi 01-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi