SIST EN 61499-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61499-1:2013
Koda projekta: 23612
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Function blocks - Part 1: Architecture (IEC 61499-1:2012)
Naslov (slovenski): Funkcijski bloki - 1. del: Arhitektura (IEC 61499-1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61499-1:2013 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: EN 61499-1:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61499 defines a generic architecture and presents guidelines for the use of function blocks in distributed industrial-process measurement and control systems (IPMCSs). This architecture is presented in terms of implementable reference models, textual syntax and graphical representations. These models, representations and syntax can be used for: - the specification and standardization of function block types; - the functional specification and standardization of system elements; - the implementation independent specification, analysis, and validation of distributed IPMCSs; - the configuration, implementation, operation, and maintenance of distributed IPMCSs; - the exchange of information among software tools for the performance of the above functions. This part of IEC 61499 does not restrict or specify the functional capabilities of IPMCSs or their system elements, except as such capabilities are represented using the elements defined herein. IEC 61499-4 addresses the extent to which the elements defined in this standard may be restricted by the functional capabilities of compliant systems, subsystems, and devices. Part of the purpose of this standard is to provide reference models for the use of function blocks in other standards dealing with the support of the system life cycle, including system planning, design, implementation, validation, operation and maintenance. The models given in this standard are intended to be generic, domain independent and extensible to the definition and use of function blocks in other standards or for particular applications or application domains. It is intended that specifications written according to the rules given in this standard be concise, implementable, complete, unambiguous, and consistent.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61499 določa generično arhitekturo in predstavlja smernice za uporabo funkcijskih blokov v razširjenih sistemih merjenja in krmiljenja industrijskih postopkov (IPMCS). Ta arhitektura je predstavljena v smislu izvedljivih referenčnih modelov, skladnje besedila in grafičnih prikazov. Ti modeli, prikazi in skladnja se lahko uporabljajo za: – specifikacijo in standardizacijo vrst funkcijskih blokov; – funkcijsko specifikacijo in standardizacijo sistemskih elementov; – specifikacijo, analizo in ovrednotenje razširjenih sistemov merjenja in krmiljenja industrijskih postopkov, ki niso odvisni od izvedbe; – konfiguracijo, implementacijo, delovanje in vzdrževanje razširjenih sistemov merjenja in krmiljenja industrijskih postopkov; – izmenjavo podatkov med programskimi orodji za izvajanje navedenih funkcij. Ta del standarda IEC 61499 ne omejuje ali določa funkcijskih zmožnosti sistemov merjenja in krmiljenja industrijskih postopkov ali njihovih sistemskih elementov, razen če so navedene zmožnosti predstavljene z uporabo elementov, opredeljenih v tem dokumentu. Standard IEC 61499-4 obravnava, do kakšne mere so lahko elementi, opredeljeni v tem standardu, omejeni s funkcijskimi zmožnostmi skladnih sistemov, podsistemov in naprav. Med nameni tega standarda je zagotoviti referenčne modele za uporabo funkcijskih blokov v drugih standardih, ki obravnavajo podporo življenjskemu ciklu sistema, vključno s sistemskim načrtovanjem, projektiranjem, izvedbo, vrednotenjem, delovanjem in vzdrževanjem. Modeli, podani v tem standardu, naj bi bili splošni in neodvisni od področja, pri čemer se jih lahko razširi na opredelitev in uporabo funkcijskih blokov iz drugih standardov ali se jih uporabi za določeno vrsto uporabe oz. področje uporabe. Specifikacije, napisane v skladu s pravili iz tega standarda, naj bi bile jedrnate, izvedljive, popolne, jasne in usklajene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61499-1:2006 - Funkcijski bloki - 1. del: Arhitektura (IEC 61499-1:2005) 01-Apr-2013
Nadomešča SIST EN 61499-1:2006 - Funkcijski bloki - 1. del: Arhitektura (IEC 61499-1:2005) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi