SIST-TS CEN/TS 15901-6:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-6:2010
Koda projekta: 00227274
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 6: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway force coefficient (SFCS): SCRIM®
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 6. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa (SFCS): SCRIM®
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-6:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-6:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the wet road skid resistance of a surface by measurement of the sideway force coefficient SFCS. The method provides a measure of the wet road skid resistance properties of a bound surface by measurement of sideway force coefficient at a controlled speed. The method has been developed for use on roads but is also applicable to other paved areas such as airport runways. This technical specification covers the operation of the Sideway force Coefficient Routine Investigation Machine SCRIM. This is a device developed by the "Transport Research Laboratory in the United Kingdom" that uses the side force principle to make routine measurements of skid resistance continuously on long lengths of road. SCRIM test equipment has been built onto a number of different vehicle chassis and functions independently of vehicle choice. A machine conforming to the general characteristics of the SCRIM designed by the Transport Research Laboratory and the specific provisions of this Technical Specification may also be used for the tests. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. Where measurement of pavement texture is required the standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473 1.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine mokre ceste z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa SFCF. Ta metoda določa merilo lastnosti torne sposobnosti omejene površine mokre ceste z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa pri nadzorovani hitrosti. Ta metoda je bila razvita za uporabo na cestah, vendar se uporablja tudi za druge vozne površine, kot so letališke vzletne steze. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje opreme Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine SCRIM®. To je oprema, ki jo je razvilo podjetje W.D.M. Limited iz Bristola v Angliji na podlagi prvotne raziskave centra Transport Research Laboratory iz Združenega kraljestva. Uporablja načelo stranske sile, da potekajo rutinske meritve torne sposobnosti na dolgih dolžinah ceste nepretrgoma. SCRIM preskusna oprema je bila vgrajena v številne različne avtomobilske šasije in deluje neodvisno od izbire vozila. Za preskuse se lahko uporablja tudi stroj, ki ustreza splošnim značilnostim naprave SCRIM in posebnim določbam te tehnične specifikacije. Torno sposobnost površine določajo meritve trenja in meritve teksture površine. Kjer se zahteva merjenje teksture površine, je standard tega merjenja in naprave opisan v EN ISO 13473-1.

Najbolje prodajani standardi