SIST EN ISO 15614-7:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15614-7:2017
Koda projekta: 00121608
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)
Naslov (slovenski): Specifikacija in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 7. del: Navarjanje (ISO 15614-7:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15614-7:2017 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.10
Status: V reviziji
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Področje projekta (angleško): This part of ISO 15614 specifies how a preliminary welding procedure specification for overlay welding is qualified by welding procedure tests. This part of ISO 15614 defines the conditions for execution of welding procedure tests and the range of qualification for welding procedures for all practical welding operations within the range of variables listed in Clause 8. This part of ISO 15614 applies to all welding processes suitable for overlay welding. In situations where qualification is carried out on a pre-production test piece, the qualification is performed in accordance with ISO 15613 except that, as far as possible, the testing is according to this part of ISO 15614. Building up and repair of parent metal is covered by ISO 15613 or ISO 15614-1. This edition of ISO 15614-7 is applicable to all new welding procedure qualification tests. It does not invalidate previous welding procedure tests made in accordance with previous editions of this part of ISO 15614. Where additional tests are required by the present edition, it is only necessary that those additional tests be carried out on a test piece made in accordance with the existing WPS and this part of ISO 15614. If buttering is used for welding between dissimilar materials, the welding procedure is qualified in accordance with ISO 15614-1. This buttering may be required for weld combining different material structure or properties, e.g. joining martensitic steels or ferritic steels with austenitic steels. Additional tests may be required by application standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 15614 določa, kako se predhodna specifikacija varilnega postopka za navarjanje razvrsti na podlagi preskusov varilnih postopkov. Ta del standarda ISO 15614 opredeljuje pogoje za izvajanje preskusov varilnih postopkov in razpon razvrščanja za varilne postopke za vse praktične postopke varjenja v obsegu spremenljivk iz točke 8. Ta del standarda ISO 15614 se uporablja za vse postopke varjenja, ki so primerni za navarjanje. V primerih, ko se razvrščanje izvaja na predproizvodnem preskušancu, se razvrščanje izvaja v skladu s standardom ISO 15613, vendar se preskušanje, če je le mogoče, izvaja v skladu s tem delom standarda ISO 15614. Navarjanje in popravljanje glavne kovine sta obravnavana v standardu ISO 15613 ali ISO 15614-1. Ta izdaja standarda ISO 15614-7 se uporablja za vse nove preskuse za razvrščanje varilnih postopkov. Ne izniči prejšnjih preskusov varilnih postopkov, ki so izvedeni v skladu s prejšnjimi izdajami tega dela standarda ISO 15614. Kjer so za trenutno izdajo potrebni dodatni preskusi, je treba dodatne preskuse izvesti samo na preskušancu v skladu z obstoječo specifikacijo varilnega postopka in s tem delom standarda ISO 15614. Če se za varjenje različnih materialov med seboj uporablja vmesni sloj, se varilni postopek razvrsti v skladu s standardom ISO 15614-1. Ta vmesni sloj je morda potreben za zvar, ki združuje materiale z različnimi strukturami ali lastnostmi, npr. pri združevanju martenzitnega ali feritnega jekla z avstenitnim jeklom. Standardi uporabe lahko zahtevajo dodatne preskuse.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 15614-7:2019 - Specifikacija in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 7. del: Navarjanje (ISO 15614-7:2016) 01-jun-2019
Nadomešča SIST EN ISO 15614-7:2007 - Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 7. del: Navarjanje (ISO 15614-7:2007) 01-jan-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi