SIST EN 61982-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61982-1:2013
Koda projekta: 23553
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests
Naslov (slovenski): Sekundarne baterije (z izjemo litijevih) za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Lastnosti in trajnostni preskusi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61982-1:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.20 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: EN 61982:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to performance and endurance tests for secondary batteries used for vehicle propulsion applications. Its objective is to specify certain essential characteristics of cells, batteries, monoblocks, modules and battery systems used for propulsion of electric road vehicles, including hybrid electric vehicles, together with the relevant test methods for their specification. The tests may be used specifically to test batteries developed for use in vehicles such as passenger vehicles, motor cycles, commercial vehicles, etc. This standard is not applicable to battery systems for specialist vehicles such as public transport vehicles, refuse collection vehicles or heavy duty vehicles, where the battery is used in the similar way to the industrial vehicles. The test procedures are defined as a function of the vehicle requirements of performance. This standard is applicable to lead-acid batteries, Ni/Cd batteries, Ni/MH batteries and sodium based batteries used in electric road vehicles. Annex A specifies performance and cycle life test procedures of Ni/MH batteries used for the propulsion of hybrid electric vehicle (HEV).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za lastnosti in trajnostne preskuse za sekundarne baterije, ki se uporabljajo za pogon vozil. Cilj tega standarda je določitev osnovnih značilnosti celic, baterij, blokov, modulov in baterijskih sistemov, ki se uporabljajo za pogon električnih cestnih vozil, vključno s hibridnimi električnimi vozili, skupaj z ustreznimi preskusnimi metodami za specifikacije. Preskusi se lahko uporabijo zlasti za preskušanje baterij, ki so razvite za uporabo v vozilih, kot so vozila za potnike, motorji, komercialna vozila idr. Ta standard se ne uporablja za baterijske sisteme za specializirana vozila, kot so vozila za javni prevoz, vozila za zbiranje odpadkov ali težka tovorna vozila, kjer se baterija uporablja na podoben način kot pri industrijskih vozilih. Preskusni postopki so opredeljeni kot funkcija zahtev za zmogljivost vozila. Ta standard se uporablja za svinčeve kislinske baterije, baterije Ni/Cd, Ni/MH in natrijske baterije, ki se uporabljajo v električnih cestnih vozilih. Dodatek A določa preskusne postopke zmogljivosti in življenjske dobe baterij Ni/MH, ki se uporabljajo za pogon hibridnih električnih vozil (HEV).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61982-3:2002 - Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Performance and life testing (traffic compatible, urban use vehicles) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61982-2:2003 - Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 61982-2:2003 - Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test 06-May-2014
Revidiran SIST EN 61982-1:2008 - Sekundarne baterije za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskusni parametri (IEC 61982-1:2006) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61982-3:2002 - Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Performance and life testing (traffic compatible, urban use vehicles) 17-May-2011
Nadomešča SIST EN 61982-1:2008 - Sekundarne baterije za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskusni parametri (IEC 61982-1:2006) 17-May-2011
Nadomešča SIST EN 61982-2:2003 - Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test 17-May-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi