SIST ISO 19706:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 19706:2018
Koda projekta: 056864
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidelines for assessing the fire threat to people
Naslov (slovenski): Smernice za presojo nevarnosti pred ognjem za ljudi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 19706:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: ISO 19706:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard is intended to serve as general guidelines for the assessment of the fire threat to people. It encompasses the development, evaluation and use of relevant quantitative information for use in fire hazard and risk assessment. This information, generally obtained from fire-incidence investigation, fire statistics, real-scale fire tests and from physical fire models, is intended for use in conjunction with computational models for analysis of the initiation and development of fire, fire spread, smoke formation and movement, chemical species generation, transport and decay, and people movement, as well as fire detection and suppression [ISO/TR 13387 (all parts)]. Aspects of the methodology described in this International Standard are further amplified in ISO 13571 and ISO 13344. This International Standard is intended to facilitate addressing the consequences of a single, acute human exposure to fire effluent. This International Standard does not address other effects of the heat, gases and aerosols, such as effects on electronic equipment and effects of frequent, multiple environmental exposures of people, which are of importance in fire safety design.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard je namenjen podajanju splošnih smernic za presojo nevarnosti pred ognjem za ljudi. Vključuje razvoj, vrednotenje in uporabo relevantnih kvantitativnih informacij za uporabo v presoji požarne ogroženosti in tveganja. Te informacije, ki se običajno pridobijo iz raziskav pojavnosti požarov, statistike požarov, preskusov požarne varnosti v resničnem obsegu in fizikalnih požarnih modelov, so namenjene uporabi skupaj z računalniškimi modeli za analizo začetka in razvoja požara, širjenja požara, nastajanja in gibanja dima, nastajanja, prenašanja in razkrajanja kemijskih snovi, gibanja ljudi ter za zaznavanje in gašenje požarov [standard ISO/TR 13387 (vsi deli)]. Vidiki metodologije, ki je opisana v tem mednarodnem standardu, so dodatno okrepljeni v standardih ISO 13571 in ISO 13344. Ta mednarodni standard je namenjen lažji obravnavi posledic enkratne akutne izpostavljenosti človeka požarnemu dimu. Ta mednarodni standard ne obravnava drugih učinkov vročine, plinov in aerosolov, kot so učinki na elektronsko opremo in učinki pogoste, večkratne okoljske izpostavljenosti oseb, ki so pomembni pri načrtovanju požarne varnosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST ISO/TR 9122-6:1999 - Preskušanje toksičnosti dima – 6. del: Navodila za ocenjevanje nevarnosti zastrupitve v požarih v stavbah in pri prevozih za pripravljalce predpisov in projektante 01-sep-2018
Revidiran SIST ISO/TR 9122-1:1999 - Preskušanje toksičnosti dima – 1. del: Splošno 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi