SIST-TP CLC/TR 62685:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 62685:2011
Koda projekta: 23434
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs) (IEC/TR 62685:2010)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti po IEC 61784-3 (IEC/TR 62685:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 62685:2011 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.100.05
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides information about the assessment aspects of safe communication such as test beds, proof of increased interference immunity (EMC for functional safety), electrical safety, and other environmental requirements. This document is only applicable to safety devices for functional safety communication which are developed according to IEC 61508 and IEC 61784-3. NOTE This document does not cover the more complex aspects of preserving existing devices and applications in the field and migration from safety rules before IEC 61508. The scope covers general industrial environments such as defined in IEC 61131-2 or IEC 61000-6-2 and process automation environments such as those covered in the IEC 61326 series. Reference is made to the ERS (Equipment Requirements Specification) and/or SRS (Safety Requirements Specification) of a particular safety application to verify the necessary immunity of devices and systems according to IEC 61508.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja informacije o vidikih ocenjevanja varne komunikacije, kot so preskusne naprave, dokaz imunosti pred povečanimi motnjami (EMC za funkcionalno varnost), električna varnost in druge okoljske zahteve. Ta dokument velja samo za varnostne naprave za komunikacijo funkcionalne varnosti, ki so razvite v skladu z IEC 61508 in IEC 61784-3. OPOMBA: Ta dokument ne zajema bolj zapletenih vidikov ohranjevanja obstoječih naprav in aplikacij na terenu in prenosa iz varnostnih pravil pred IEC 61508. Področje uporabe zajema splošna industrijska okolja, kot je določeno v IEC 61131-2 ali IEC 61000-6-2, in okolja avtomatizacije procesov, kot so zajeta v serijah IEC 61326. Naveden je sklic na ERS (specifikacija zahtev opreme) in/ali SRS (specifikacija varnostnih zahtev) določene varnostne aplikacije za potrditev potrebne imunosti naprav in sistemov v skladu z IEC 61508.

Najbolje prodajani standardi