SIST EN 61210:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61210:2011
Koda projekta: 21713
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements (IEC 61210:2010, modified)
Naslov (slovenski): Povezovalne naprave - Ploščati končniki za hitro spajanje električnih bakrenih vodnikov - Varnostne zahteve (IEC 61210:2010, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61210:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-01
Referenčna oznaka: EN 61210:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to non-insulated flat quick-connect terminations consisting of a male tab of size 2,8 mm, 4,8 mm, 6,3 mm or 9,5 mm with hole or dimple detents and a mating female connector for use as either an incorporated or an integrated part of an equipment or of a component, or as a separate entity. This standard establishes uniform requirements for the dimensions, performance characteristics and test program. The connected electrical copper conductors shall be flexible or rigid stranded, having a crosssectional area up to and including 6 mm2 or rigid solid having a cross-sectional area up to and including 2,5 mm2. This standard shall not be used for connecting aluminum conductors. The rated voltage shall not exceed 1 000 V a.c. with a frequency up to and including 1 000 Hz, and 1 500 V d.c., and having the temperature limits applicable to materials used within this standard. NOTE 1 This standard, where applicable, may be used for conductors made of material other than copper. NOTE 2 For reasons of safety, it is recommended that flat quick-connect terminations beyond the scope of this standard should not be interchangeable with those of this standard. NOTE 3 This standard does not apply to female connectors with positive locking means. NOTE 4 The flat quick-connect terminations covered by this standard are not intended to be disconnected by pulling on the cable. NOTE 5 Annex D provides additional information on non international units.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za neizolirane ploščate končnike za hitro spajanje, ki vsebujejo moški vložek velikosti 2,8 mm 4,8 mm, 6,3 mm ali 9,5 mm z luknjo ali jamico ali kaveljčki ter ženski konektor za uporabo bodisi kot vključen bodisi kot vgrajen del opreme ali komponente ali pa kot ločena enota. Ta standard vzpostavlja enotne zahteve za dimenzije, značilnosti delovanja in preskusni program. Spajani električni bakreni vodniki morajo biti mehko ali trdo sukani in imeti presečno površino do in vključno 6 mm2 ali trdi in strjeni in imeti presečno površino do in vključno 2,5 mm2. Ta standard se ne sme uporabiti za spajanje aluminijevih vodnikov. Ocenjena napetost ne sme presegati 1000 V izmeničnega toka s frekvenco do in vključno 1000 Hz in 1500 V enosmernega toka ter mora imeti meje temperature, ki veljajo za materiale v okviru tega standarda. OPOMBA 1: Ta standard se lahko, kjer je to primerno, uporabi tudi za vodnike, ki so narejeni iz drugih materialov. OPOMBA 2: Zaradi varnosti se priporoča, da ploščati končniki za hitro spajanje, ki so zunaj področja uporabe tega standarda, niso medsebojno zamenljivi s ploščatimi končniki za hitro spajanje iz tega standarda. OPOMBA 3: Ta standard ne velja za ženske konektorje s pozitivnimi zapiralnimi sredstvi. OPOMBA 4: Ploščati končniki za hitro spajanje, zajeti s tem standardom, niso namenjeni odklopu s potegom kabla. OPOMBA 5: Dodatek D nudi dodatne informacije o enotah, ki niso mednarodne.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61210:1999 - Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements (IEC 61210:1993) 05-nov-2013
Nadomešča SIST EN 61210:1999 - Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements (IEC 61210:1993) 01-jan-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi