SIST EN 60730-2-5:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60730-2-5:2015
Koda projekta: 23859
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems (IEC 60730-2-5:2013 , modified)
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov (IEC 60730-2-5:2013 , spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60730-2-5:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-07
Referenčna oznaka: EN 60730-2-5:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60730 applies to automatic electrical burner control systems for the automatic control of burners for oil, gas, coal or other combustibles for household and similar use including heating, air conditioning and similar use. This part 2-5 is applicable to a complete burner control system and to a separate programming unit. This part 2-5 is also applicable to a separate electronic high-voltage ignition source and to a separate flame detector. NOTE Separate ignition devices (electrodes, pilot burners, etc.) are not covered by this part 2-5 unless they are submitted as part of a burner control system. Requirements for separate ignition transformers are contained in IEC 60989. Throughout this part 2-5, where it can be used unambiguously, the word "system" means "burner control system" and "systems" means "burner control systems". Systems utilizing thermoelectric flame supervision are not covered by this part 2-5.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60730 se uporablja za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov za avtomatsko krmiljenje gorilnikov na olje, plin, premog ali druge vnetljive snovi za gospodinjstvo in podobno uporabo, vključno z ogrevanjem, ohlajanjem s klimatsko napravo in podobno uporabo. Ta del 2-5 se uporablja za celovit sistem krmiljenja gorilnika in za ločeno enoto za programiranje. Ta del 2-5 se uporablja tudi za ločeni elektronski visokonapetostni vir vžiga in za ločeno napravo za zaznavanje plamena. OPOMBA: Ločene vžigalne naprave (elektrode, pilotni gorilniki itd.) niso zajete v tem delu 2-5, razen če so predložene kot del sistema krmiljenja gorilnika. Zahteve za ločene transformatorje vžiga so zajete v standardu IEC 60989. V tem celotnem delu 2-5 beseda »sistem«, kjer jo je mogoče uporabiti nedvoumno, pomeni »krmilni sistem gorilnika« in beseda »sistemi« pomeni »krmilni sistemi gorilnikov«. Sistemi, ki uporabljajo termoelektrični nadzor plamena, niso zajeti v tem delu 2-5.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002 - Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems 01-May-2015
Dopolnjen z SIST EN 60730-2-5:2015/prA2:2019 {frag 2}:2020 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov 19-Nov-2019
Dopolnjen z SIST EN 60730-2-5:2015/A1:2019 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov 10-May-2016
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002/A2:2010 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov (IEC 60730-2-5:2000/A2:2008, spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002/A1:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov (IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002/A1:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov (IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 spremenjen) 01-Jul-2015
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002/A2:2010 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov (IEC 60730-2-5:2000/A2:2008, spremenjen) 15-Nov-2011
Nadomešča SIST EN 60730-2-5:2002/A11:2005 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov 01-Jul-2015
Dopolnjen z SIST EN 60730-2-5:2015/A2:2021 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov 19-Nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi