SIST EN 62351-9:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62351-9:2017
Koda projekta: 62534
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber security key management for power system equipment
Naslov (slovenski): Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 9. del: Upravljanje računalniške varnosti opreme napajalnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62351-9:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 35.030 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 62351-9:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62351 specifies cryptographic key management, namely how to generate, distribute, revoke, and handle public-key certificates and cryptographic keys to protect digital data and its communication. Included in the scope is the handling of asymmetric keys (e.g. private keys and public-key certificates), as well as symmetric keys for groups (GDOI). This part of IEC 62351 assumes that other standards have already chosen the type of keys and cryptography that will be utilized, since the cryptography algorithms and key materials chosen will be typically mandated by an organization’s own local security policies and by the need to be compliant with other international standards. This document therefore specifies only the management techniques for these selected key and cryptography infrastructures. The objective is to define requirements and technologies to achieve interoperability of key management. The purpose of this part of IEC 62351 is to guarantee interoperability among different vendors by specifying or limiting key management options to be used. This document assumes that the reader understands cryptography and PKI principles.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62351 določa upravljanje kriptografskih ključev, tj. načine ustvarjanja, porazdelitve, preklica in upravljanja potrdil za javne ključe ter kriptografskih ključev za varstvo digitalnih podatkov in povezanih komunikacij. Področje uporabe zajema ravnanje z asimetričnimi ključi (npr. zasebnimi ključi ali potrdili za javne ključe) in s simetričnimi ključi za skupine (GDOI). Ta del standarda IEC 62351 predvideva, da so bile vrste ključev in kriptografija, ki bodo uporabljeni, v okviru drugih standardov že izbrani, kajti ti izbrani kriptografski algoritmi in gradiva ključev so običajno določeni v lokalnih varnostnih pravilnikih organizacije in na podlagi zahtev za zagotavljanje skladnosti z drugimi mednarodnimi standardi. Ta dokument tako določa zgolj načine upravljanja za te izbrane infrastrukture ključev in kriptografije. Cilj je določitev zahtev in tehnologij za doseganje interoperabilnosti upravljanja ključev. Namen tega dela standarda IEC 62351 je zagotavljanje interoperabilnosti med različnimi ponudniki z določitvijo ali omejitvijo možnosti upravljanja ključev, ki bodo uporabljene. Ta dokument predvideva, da je bralec razume načela kriptografije in postopke PKI.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 62351-9:2022 - Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 9. del: Upravljanje računalniške varnosti opreme napajalnih sistemov 19-Jan-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi