SIST EN 1459-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 1459-1:2018
Koda projekta: 00150087
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks
Naslov (slovenski): Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 1. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1459-1:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the general safety requirements of non-slewing variable-reach rough-terrain trucks, articulated or rigid chassis, equipped with a telescopic lifting means (pivoted boom), on which a load handling device (e.g. carriage and fork arms) is typically fitted. Fork arms and other integrated attachments are considered to be parts of the truck. For attachments, the appropriate clauses of this standard are applicable and other specific standards may also apply. This European Standard is not applicable to:  slewing variable-reach rough terrain trucks covered by prEN 1459-2  industrial variable-reach trucks covered by EN ISO 3691-2  lorry-mounted variable-reach trucks  variable-reach trucks fitted with tilting or elevating operator position  variable-reach rough terrain trucks designed for container handling  mobile cranes covered by EN 13000  machines designed primarily for earth moving such as loaders and dozers, even if their buckets and blades are replaced with forks (see EN 474 series)  trucks designed primarily with variable length load suspension elements (e.g. chain, ropes) from which the load may swing freely in all directions covered by prEN 1459-4  trucks fitted with personnel/work platforms, designed to move persons to elevated working positions covered by prEN 1459-3  trucks designed primarily for container handling  trucks incorporating tractor specific devices  trucks on tracks. This European Standard does not address hazards linked to: hybrid power systems gas power systems battery power systems. This European Standard does not address hazards which may occur:  during manufacture;  when handling suspended loads which may swing freely;  when using trucks on public roads;  when operating in potentially explosive atmospheres;  when operating underground.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne varnostne zahteve za vozila za talni transport brez vrtljivega mehanizma za dviganje, s spremenljivim dosegom in zgibnim ali fiksnim ohišjem, opremljena s teleskopskim dvižnim mehanizmom (vrtljivo roko), na katerem je običajno pritrjena naprava za upravljanje tovora (npr. nosilec in vilice). Vilice in drugi integrirani priključki se obravnavajo kot deli vozila. Za priključke se uporabljajo ustrezne točke tega standarda, lahko pa se uporabljajo tudi drugi posebni standardi. Ta evropski standard se ne uporablja za: vozila za talni transport z vrtljivim mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom, zajeta v standardu prEN 1459-2; industrijska vozila s spremenljivim dosegom, zajeta v standardu EN ISO 3691-2; vozila z dvigalom in spremenljivim dosegom; vozila s spremenljivim dosegom, opremljena z nagibnim ali dvižnim položajem upravljavca; vozila za talni transport s spremenljivim dosegom, namenjena za ravnanje z vsebniki; mobilna dvigala, zajeta v standardu EN 13000; stroje, ki so primarno zasnovani za zemeljska dela (npr. nakladalniki in buldožerji), tudi če so njihove žlice in rezila zamenjani z vilicami (glej skupino standardov EN 474); vozila, ki so primarno zasnovana z elementi spremenljive dolžine za dvig tovora (verige, vrvi itd.), na katerih lahko tovor prosto niha v vse smeri (zajeta v standardu prEN 1459-4); vozila, opremljena s ploščadmi za osebje/delovnimi ploščadmi in zasnovana za premikanje oseb na dvignjena delovna mesta (zajeta v standardu prEN 1459-3); vozila, primarno zasnovana za ravnanje z vsebniki; vozila, ki vključujejo posebne traktorske naprave; vozila na tirih. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti v povezavi z: hibridnimi napajalnimi sistemi; gorivnimi napajalnimi sistemi; akumulatorskimi napajalnimi sistemi. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti, ki se lahko pojavijo: med proizvodnjo; pri ravnanju z visečimi tovori, ki lahko prosto nihajo; pri uporabi vozil na javnih cestah; pri upravljanju vozil v potencialno eksplozivnih atmosferah; pri upravljanju pod zemljo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1459:1999+A3:2012 - Varnost vozil za talni transport - Samognana vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom (vključno z dopolnili do A3) 20-sep-2017
Konsolidiran z SIST EN 1459-1:2017+A1:2020:2020 - Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks 13-nov-2019
Dopolnjen z SIST EN 1459-1:2018/kprA1:2019 - Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 1. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom - Dopolnilo A1 07-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi