SIST EN 50413:2009

Oznaka standarda: SIST EN 50413:2009
Koda projekta: 14409
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Naslov (slovenski): Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50413:2009 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 17.220.20 33.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-03
Razveljavitev: 01-Mar-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN 50413:2008
Področje projekta (angleško): This European Standard gives elements to establish methods for measurement and calculation of quantities associated with the assessment of human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (EMF) in the frequency range from 0 Hz to 300 GHz. The major intention of this Basic Standard is to give the common background and information to relevant EMF standards. This Basic Standard cannot go into details extensively due to the broad frequency range and the huge amount of possible applications. Therefore it is not possible to specify detailed calculation or measurement procedures in this Basic Standard. This standard provides general procedures only for those product and workplace categories for which there do not exist any relevant assessment procedures in any existing European EMF basic standard. If there exists an applicable European EMF standard focused on specific product or workplace categories then the assessment shall follow that standard. If an applicable European EMF standard does not exist, but an applicable assessment procedure in another European EMF standard does exist, then that assessment procedure shall be used. This standard deals with quantities that can be measured or calculated in free space, notably electric and magnetic field strength or power density, and includes the measurement and calculation of quantities inside the body that forms the basis for protection guidelines. In particular the standard provides information on - definitions and terminology, - characteristics of electric, magnetic and electromagnetic fields, - measurement of exposure quantities, - instrumentation requirements, - methods of calibration, - measurement techniques and procedures for evaluating exposure, - calculation methods for exposure assessment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vsebuje elemente za določitev metod za merjenje in izračunavanje veličin, povezanih z oceno izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (EMF) v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 300 GHz. Glavni cilj tega osnovnega standarda je navesti skupno ozadje in informacije za ustrezne standarde za EMF. Ta osnovni standard ne more navajati podrobnih informacij zaradi širokega frekvenčnega razpona in izredno velikega števila možnih uporab. Zato v tem osnovnem standardu ni mogoče opredeliti podrobnih postopkov za merjenje ali izračunavanje. Ta standard zagotavlja splošne postopke samo za kategorije proizvodov in delovnih mest, za katere v nobenem obstoječem evropskem osnovnem standardu za EMF ne obstajajo ustrezni ocenjevalni postopki. Če obstaja primeren evropski standard za EMF, ki se osredotoča na specifične kategorije proizvodov ali delovnih mest, je treba pri oceni upoštevati ta standard. Če primeren evropski standard za EMF ne obstaja, obstaja pa primeren ocenjevalni postopek v drugem evropskem standardu za EMF, se mora uporabiti ta ocenjevalni postopek. Ta standard obravnava veličine, ki jih je mogoče izmeriti ali izračunati na prostem, tj. moč električnega in magnetnega polja ali gostota moči, ter zajema merjenje in izračunavanje veličin znotraj telesa, ki tvori podlago za smernice za zaščito. Standard zlasti zagotavlja informacije o: – definicijah in terminologiji; – značilnostih električnih, magnetnih polj in elektromagnetnih sevanj; – merjenju veličinah izpostavljenosti; – merilnih zahtevah; – kalibrirnih metodah; – merilnih tehnikah in postopkih za vrednotenje izpostavljenosti; – metodah izračuna za oceno izpostavljenosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50413:2009/A1:2014 - Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz) - Dopolnilo A1 05-Mar-2013
Nadomeščen z SIST EN 50413:2021 - Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (0 Hz–300 GHz) 04-Oct-2016
Nadomeščen z SIST EN 50413:2021 - Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (0 Hz–300 GHz) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50413:2009/A1:2014 - Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz) - Dopolnilo A1 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi