SIST EN 16129:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16129:2014
Koda projekta: 00181038
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
Naslov (slovenski): Regulatorji tlaka, samodejni preklopni ventili z največjim nastavljivim tlakom do vključno 4 bar, s pretokom do vključno 150 kg/h in s pripadajočimi varnostnimi napravami ter priključki za butan, propan in njune zmesi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16129:2014 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 23.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Področje projekta (angleško): This European Standard defines the constructional and operational characteristics, the safety requirements, test methods and the marking of regulators and automatic change-over devices having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, for use with butane, propane and their mixtures in the vapour phase. This European Standard also applies to the safety devices which are included within regulating devices covered by this standard. The characteristics of these safety devices are given in Annexes A and B. This European Standard also includes the requirements for: - adaptors for connecting to self closing valves; - auxiliary safety devices. For the purpose of this European Standard: - regulators and automatic change-over devices are referred to as "regulating devices"; - regulators, automatic change-over devices and adaptors are referred to as "devices". The requirements apply to devices used in locations where the temperature likely to be reached during use is between -20 °C and +50 °C. Additional requirements for devices to be used at temperatures below -20 °C are given in Annex C. Additional requirements for regulating devices intended to be used in caravans, motor caravans and freshwater boats are given in Annex D. Additional requirements for regulating devices intended to be used in seawater boats are given in Annex M. For specific use in caravans motor caravans and boats (freshwater and seawater), the automatic change over device function may also be carried out by an assembly of regulators, forming an "automatic change over device system" as defined in 3.1.9. For installation rules of devices and their possible associated safety devices, reference should be made to national regulations in force in the member countries. All connections and the countries in which they are used are given in Annexes G and H. This European Standard defines only specific connections which are not defined in other standards (e.g. EN 15202 for cylinder valve connections).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa konstrukcijske in obratovalne značilnosti, varnostne zahteve, preskusne metode ter označevanje regulatorjev in samodejnih preklopnih ventilov z največjim nastavljivim tlakom do vključno 4 barov, s pretokom do vključno 150 kg/h, za uporabo z butanom, propanom in njunimi zmesmi v plinastem stanju. Ta evropski standard se uporablja tudi za varnostne naprave, ki so vključene v okvir regulacijskih naprav iz tega standarda. Značilnosti teh varnostnih naprav so navedene v dodatkih A in B. Ta evropski standard zajema tudi zahteve za: – priključke za priključitev na samozaporne ventile; – pomožne varnostne naprave. V tem evropskem standardu: – se regulatorji in samodejni preklopni ventili imenujejo »regulacijske naprave«; – regulatorji, samodejni preklopni ventili in priključki pa »naprave«. Zahteve se uporabljajo za naprave na lokacijah, kjer bo temperatura med uporabo najverjetneje znašala od –20 °C do +50 °C. Dodatne zahteve za naprave, ki se uporabljajo pri temperaturah pod –20 °C, so navedene v dodatku C. Dodatne zahteve za regulacijske naprave, namenjene za uporabo v počitniških prikolicah, avtodomih in sladkovodnih čolnih, so navedene v dodatku D. Dodatne zahteve za regulacijske naprave, namenjene za uporabo v pomorskih čolnih, so navedene v dodatku M. Pri posebni uporabi v počitniških prikolicah, avtodomih in čolnih (sladkovodnih in pomorskih) lahko funkcijo samodejnih preklopnih ventilov opravlja tudi sestav regulatorjev, ki tvorijo »sistem samodejnih preklopnih ventilov«, opredeljen v točki 3.1.9. V zvezi s pravili za vgradnjo naprav in njihovih morebitnih povezanih varnostnih naprav je potrebno sklicevanje na nacionalne predpise, veljavne v državah članicah. Vsi priključki in države, v katerih se uporabljajo, so navedeni v dodatkih G in H. Ta evropski standard opredeljuje samo specifične priključke, ki niso opredeljeni v drugih standardih (npr. EN 15202 za priključke ventilov jeklenk).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 16129:2018 - Regulatorji tlaka, samodejni preklopni ventili z največjim nastavljivim tlakom do vključno 4 bar, s pretokom do vključno 150 kg/h in s pripadajočimi varnostnimi napravami ter priključki za butan, propan in njune zmesi 11-jan-2017
Nadomešča SIST EN 12864:2002/A3:2009 - Nizkotlačni nenastavljivi regulatorji z največjim izhodnim tlakom do vključno 200 mbar, s pretokom do vključno 4 kg/h in pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njune zmesi - Dopolnilo A3 01-jan-2014
Nadomešča SIST EN 13785:2005+A1:2009 - Regulatorji s pretokom do vključno 100 kg/h z največjim imenskim izhodnim tlakom do vključno 4 bar, ki niso vključeni v SIST EN 12864, in s pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njuni zmesi (vključno z dopolnilom A1) 01-jan-2014
Nadomešča SIST EN 13786:2004+A1:2009 - Samodejni preklopni ventili z največjim izhodnim tlakom do vključno 4 bar, s pretokom do vključno 100 kg/h in pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njuni zmesi (vključno z dopolnilom A1) 01-jan-2014
Nadomešča SIST EN 12864:2002/A1:2004 - Nizkotlačni nenastavljivi regulatorji z največjim izhodnim tlakom do vključno 200 mbar, s pretokom največ 4 kg/h in pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njuni zmesi - Dopolnilo A1 01-jan-2014
Nadomešča SIST EN 12864:2002 - Nizkotlačni nenastavljivi regulatorji z največjim izhodnim tlakom do vključno 200 mbar, s pretokom do vključno 4 kg/h in pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njuni zmesi 01-jan-2014
Nadomešča SIST EN 12864:2002/A2:2005 - Nizkotlačni nenastavljivi regulatorji z največjim izhodnim tlakom do vključno 200 mbar, s pretokom do vključno 4 kg/h in pripadajočimi varnostnimi napravami za butan, propan ali njuni zmesi – Dopolnilo A2 01-jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi