SIST EN ISO 16757-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16757-2:2019
Koda projekta: 00442013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
Naslov (slovenski): Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 2. del: Geometrija (ISO 16757-2:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16757-2:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj
ICS: 35.240.67 91.010.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 16757-2:2019
Področje projekta (angleško): ISO 16757-2:2016 describes the modelling of building services product geometry. The description is optimized for the interchange of product catalogue data and includes - shapes for representing the product itself, - symbolic shapes for the visualization of the product's function in schematic diagrams, - spaces for functional requirements, - surfaces for visualization, and - ports to represent connectivity between different objects. The shape and space geometry is expressed as Constructive Solid Geometry (CSG) based on geometric primitives concatenated to boundary representations by Boolean operations. ISO 16757-2:2016 uses the applicable primitives from ISO 10303‑42 and from ISO 16739 and adds primitives which are required for the special geometry of building services products. For symbolic shapes, line elements are also used. ISO 16757-2:2016 neither describes the inner structure and internal functionality of the product nor the manufacturing information because this is typically not published within a product catalogue. Building services products can have millions of variant dimensions. To avoid the exchange of millions of geometries, a parametric model is introduced which allows the derivation of variant-specific geometries from the generic model. This is necessary to reduce the data to be exchanged in a catalogue to a manageable size. The parametric model will result in smaller data files, which can be easier transmitted during data exchanges. The geometry model used does not contain any drawing information such as views, line styles or hatching.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 16757-2:2016 opisuje modeliranje geometrije gradnikov stavbnih sistemov. Opis je optimiziran za izmenjavo podatkov knjižice gradnikov in vključuje: – oblike za predstavljanje samega gradnika, – simbolične oblike za vizualizacijo funkcijskih in shematskih prikazov gradnikov, – prostore za funkcionalne zahteve, – površine za vizualizacijo in – vrata, ki predstavljajo povezljivost med različnimi objekti. Geometrija oblike in prostora je izražena kot konstruktivna geometrija trdnih teles (CSG), ki temelji na geometrijskih primitivih, povezanih z mejnimi predstavitvami Boolovih operacij. Standard ISO 16757-2:2016 uporablja ustrezne primitive iz standardov ISO 10303‑42 in ISO 16739 ter dodaja primitive, ki so zahtevani za posebno geometrijo gradnikov stavbnih sistemov. Za simbolične oblike se uporabljajo tudi linijski elementi. Standard ISO 16757-2:2016 ne opisuje notranje strukture in notranje funkcionalnosti gradnika ter podatkov o proizvodnji, ker to običajno ni objavljeno v knjižici gradnikov. Gradniki stavbnih sistemov imajo lahko na milijone različnih dimenzij. V izogib izmenjavi več milijonov geometrij je predstavljen parametrični model, ki omogoča izpeljavo variantnih geometrij iz generičnega modela. To je nujno potrebno za zmanjšanje količine podatkov, ki se izmenjuje v katalogu, na obvladljivo velikost. Parametrični model zagotavlja manjše podatkovne datoteke, ki jih je lažje prenašati med izmenjavo podatkov. Uporabljeni geometrijski model ne vsebuje nobenih podatkov o risbi, kot so pogledi, slogi črt ali črtkanje.

Najbolje prodajani standardi