SIST EN 62264-5:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62264-5:2012
Koda projekta: 21963
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Enterprise system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions (IEC 62264-5:2011)
Naslov (slovenski): Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 5. del: Prenosi posla v proizvodnjo (IEC 62264-5:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62264-5:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.240.50
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Razveljavitev: 01-okt-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-10
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62264 defines transactions in terms of information exchanges between applications performing business and manufacturing activities associated with Levels 3 and 4. The exchanges are intended to enable information collection, retrieval, transfer and storage in support of Enterprise-Control system integration. This part of IEC 62264 is consistent with the IEC 62264-1 models and terminology and IEC 62264-2 object model attributes. This standard also defines transactions that specify how to exchange the objects defined in IEC 62264-1, Clause 7, IEC 62264-2 and this standard. Other uses of the transaction model are not defined in this part. The models covered in this standard are: Personnel Model, Equipment Model, Maintenance Model, Material Model, Process Segment Model, Production Capability Model, Product Definition Model, Production Schedule Model, and Production Performance Model.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62264 določa prenose v smislu izmenjave informacij med aplikacijami, ki izvajajo poslovne in proizvodne dejavnosti, povezane z ravnema 3 in 4. Izmenjave so namenjene omogočanju zbiranja, pridobivanja, prenosa in shranjevanja v podporo integraciji sistemov za upravljanje podjetij. Ta del standarda IEC 62264 je skladen z modeli in terminologijo iz standarda IEC 62264-1 ter lastnostmi objektnega modela iz standarda IEC 62264-2. Ta standard opredeljuje tudi prenose, ki določajo, kako je treba izmenjati predmete iz točke 7 standarda IEC 62264-1, IEC 62264-2 in tega standarda. Drugi načini uporabe modela prenosa v tem delu niso opredeljeni. V tem standardu so zajeti naslednji modeli: model za osebje, model za opremo, model za vzdrževanje, model za material, model za procesni segment, model za proizvodno zmogljivost, model za opredelitev izdelkov, model za razpored proizvodnje in model za zmogljivost proizvodnje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 62264-5:2017 - Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 5. del: Prenosi posla v proizvodnjo (IEC 62264-5:2016) 29-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi