SIST EN ISO 28765:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28765:2016
Koda projekta: 00262283
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges (ISO 28765:2016)
Naslov (slovenski): Steklasti in porcelanski emajli - Projektiranje s steklastim emajlom zaščitenih jeklenih rezervoarjev za skladiščenje ali pripravo vode ali komunalnih ali industrijskih odplak (ISO 28765:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28765:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin
ICS: 23.020.10 25.220.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes the requirements for the design and use of vitreous-enamelcoated bolted cylindrical steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges. It applies to the design of the tank and any associated roof and gives guidance on the requirements for the design of the foundation. It applies where a) the tank is cylindrical and is mounted on a load-bearing base substantially at or above ground level; b) the product of the tank diameter in metres and the wall height in metres lies within the range 5 to 500; c) the tank diameter does not exceed 100 m and the total wall height does not exceed 50 m; d) the stored material has the characteristics of a liquid, exerting a negligible frictional force on the tank wall; the stored material may be undergoing treatment as part of a municipal or industrial effluent treatment process; e) the internal pressure in the headspace above the liquid does not exceed 50 kPa and the internal partial vacuum above the liquid does not exceed 10 kPa; f) the walls of the tank are vertical; g) the floor of the tank is substantially flat at its intersection with the wall; the floor of the tank may have a rise or fall built in to allow complete emptying of the tank contents, the slope of which does not exceed 1:100; h) there is negligible inertial and impact load due to tank filling; i) the minimum thickness of the tank shell is 1,5 mm; j) the material used for the manufacture of the steel sheets is carbon steel (tanks constructed of sheets made from aluminium or stainless steel are outside the scope of this International Standard); k) the temperature of the tank wall during operation is within the range −50 °C to +100 °C under all operating conditions. This International Standard also gives details of procedures to be followed during installation on site and for inspection and maintenance of the installed tank. It does not apply to chemical-reaction vessels. It does not cover resistance to fire.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja zahteve za projektiranje in uporabo s steklastim emajlom zaščitenih valjastih jeklenih rezervoarjev za skladiščenje ali pripravo vode ali komunalnih ali industrijskih odplak. Uporablja se za projektiranje rezervoarjev in povezanih pokrovov ter vključuje navodila glede zahtev za projektiranje temeljev. Uporablja se v naslednjih primerih: a) rezervoar je valjaste oblike in nameščen na nosilnem podstavku pretežno na nivoju tal ali nad njim; b) izdelek s premerom rezervoarja v metrih in višino stene v metrih je znotraj obsega od 5 do 500; c) premer rezervoarja ne presega 100 m in skupna višina stene ne presega 50 m; d) skladiščeni material ima lastnosti tekočine z zanemarljivo silo trenja na stene rezervoarja; skladiščeni material je lahko obdelan v okviru postopka obdelave komunalnih ali industrijskih odplak; e) notranji pritisk v plinski fazi nad tekočino ne sme presegati 50 kPa, notranji delni vakuum nad tekočino pa ne sme presegati 10 kPa; f) stene rezervoarja so navpične; g) dno rezervoarja je ob stiku s steno pretežno ravno; dno rezervoarja ima lahko vgrajen padec, ki omogoča popolno izpraznitev vsebine iz rezervoarja, z naklonom največ 1 : 100; h) obstaja zanemarljiva vztrajnostna in naletna obremenitev zaradi polnjenja rezervoarja; i) najmanjša debelina posode rezervoarja je 1,5 mm; j) material, uporabljen za izdelavo jeklenih plošč, je ogljikovo jeklo (rezervoarji, izdelani iz plošč iz aluminija ali nerjavnega jekla ne spadajo na področje uporabe tega mednarodnega standarda); k) temperatura stene rezervoarja med obratovanjem je v razponu od –50 do 100 °C pri vseh obratovalnih pogojih. Ta mednarodni standard navaja tudi podrobnosti o postopkih, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi na mestu uporabe ter pri pregledu in vzdrževanju nameščenega rezervoarja. Ne uporablja se za posode za kemijske reakcije. Ne zajema odpornosti proti ognju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 28765:2012 - Steklasti in porcelanski emajli - Projektiranje s steklastim emajlom zaščitenih jeklenih rezervoarjev za skladiščenje ali pripravo vode ali komunalnih ali industrijskih odplak (ISO 28765:2008) 01-apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi