SIST-TS CLC/TS 50677:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50677:2019
Koda projekta: 64736
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of rinsing effectiveness by measurement of the surfactant content at textile materials
Naslov (slovenski): Pralni in pralno-sušilni stroji za gospodinjsko in podobno uporabo - Metoda za ugotavljanje učinkovitosti izpiranja z merjenjem tenzidov na tekstilu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50677:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov
ICS: 97.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Referenčna oznaka: CLC/TS 50677:2019
Področje projekta (angleško): This Technical Specification provides a method for the evaluation of the rinsing effectiveness of household clothes washing machines, washer dryers and commercial washing machines. The amount of residual linear alkylbenzene sulfonate surfactant (LAS) extracted from the unstained test swatches of the strips used in the washing performance test is determined. This is accomplished by measuring the ultraviolet (UV) light absorbance at the wavelength particular to LAS, a key ingredient of the detergent. Assuming a fixed linear relationship between LAS amount and quantity of detergent mixture and using a concentration versus absorbance curve developed as part of this procedure, the absorbance values are then converted into detergent concentrations, which together with the test solution mass data, yields detergent quantities. This assumption is done, because in the frame of this test it is not possible to determine the exact amount of LAS involved, even in the concentration curves, but only the amount of detergent used. On the textiles, this linear relationship is not given, but it is nevertheless used to express the amount of LAS as determined by UV light absorbance measurements in terms of a detergent amount. Using a concentration versus absorbance curve developed as part of this procedure, the absorbance values can then be converted into detergent concentrations, which together with the test solution mass data, yields detergent quantities.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija ponuja metodo za vrednotenje učinkovitosti izpiranja gospodinjskih pralnih strojev, pralno-sušilnih strojev in komercialnih pralnih strojev. Določi se količina ostankov linearnega alkilbenzensulfonatnega tenzida (LAS), izluščenega iz nepobarvanih preskusnih vzorcev trakov, uporabljenih pri preskusu učinkovitosti pranja. To se doseže z merjenjem vpijanja ultravijolične (UV) svetlobe pri valovni dolžini, značilni za linearni alkilbenzensulfonatni tenzid, ki je ključna sestavina detergenta. Če predpostavimo, da je med količino linearnega alkilbenzensulfonatnega tenzida in količino mešanice detergenta fiksno linearno razmerje ter če uporabimo krivuljo koncentracije v primerjavi z vpojnostjo, ki je pripravljena kot del tega postopka, se vrednosti vpojnosti nato pretvorijo v koncentracije detergenta, ki skupaj s podatki o masi preskusne raztopine zagotavlja podatke o količinah detergenta. Ta predpostavka se uporabi, ker v okviru preskusa ni mogoče določiti natančne količine vpletenega linearnega alkilbenzensulfonatnega tenzida, niti na koncentracijskih krivuljah, ampak zgolj količino uporabljenega detergenta. Na tkaninah to linearno razmerje ni podano, vendar se kljub temu uporablja za izražanje količine linearnega alkilbenzensulfonatnega tenzida, ugotovljene z meritvami vpijanja UV-svetlobe, na podlagi količine detergenta. Če uporabimo krivuljo koncentracije v primerjavi z vpojnostjo, ki je pripravljena kot del tega postopka, se vrednosti vpojnosti nato pretvorijo v koncentracije detergenta, ki skupaj s podatki o masi preskusne raztopine zagotavlja podatke o količinah detergenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST-TS CLC/TS 50677:2022 - Pralni in pralno-sušilni stroji za gospodinjsko in podobno uporabo - Metoda za ugotavljanje učinkovitosti izpiranja z merjenjem tenzidov na tekstilu 01-Sep-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi