SIST-TP CEN/TR 17207:2018

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17207:2018
Koda projekta: 00136408
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
Naslov (slovenski): Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17207:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPO - Šport
ICS: 97.200.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: CEN/TR 17207:2018
Področje projekta (angleško): This framework forms a guideline for the education, examination and evaluation of the competence of inspectors of public playground environments. For each specific task an inspector may need to perform; this guideline describes the knowledge and experience the inspector needs and also sets out the basic level of knowledge required The standard EN 1176-1 & 7 details the different types or levels of inspections required to help provide a play environment that is suitable for children to play in. The different types of inspections demand different levels of knowledge and experience; these are:  Routine Visual inspection  Operational inspection  Annual main inspection  Post Installation Inspection As well as these inspections identified in the standard there are also other inspections that are useful in helping to ensure the safe operation of a play environment:  post-accident investigation In this guideline there is a broad explanation of what these inspections are and how they should be performed. This guideline is not intended for certification bodies. Due to the variety of items that can be encountered in the playground environment this guideline can be used for the following equipment: Playground equipment EN 1176 part 1 - 11 Skateboard infrastructures EN 14974 Free access Multi Sport equipment EN 15312 Adventure Playgrounds Outdoor Exercise Equipment DIN79000 Parkour equipment As well as the equipment mentioned in this guideline other items that are on and around the play environment may need to be assessed depending on their interaction with the play environment where users can access these features for informal play e.g. gates, fences, plants, natural play features, rocks, boulders landscape features, art features, etc. Because there features are not encompassed within the standard for playground equipment these items will require risk assessment; but knowledge of the meaning and intention of the standard forms a vital part of this risk assessment This guideline is not intended for: EN 71 Toys EN 15567 High Ropes EN14960 Inflatable Equipment The inspector’s task is to assess the general level of safety of the play environment and the equipment provided based on the safety level as it was on inauguration of the equipment. The format of the inspection and the report which will form the outcome of the inspection will be defined between the provider of the inspection and the client (owner/operator) The owner/operator should be advised to make a detailed specification so that there is a minimal chance of confusion on the content of the task.
Področje projekta (slovensko): Ta okvir predstavlja smernice za izobraževanje, preverjanje in ocenjevanje kompetenc pregledovalcev javnih otroških igrišč. Za vsako posamezno opravilo, ki ga bo morda moral opraviti pregledovalec, te smernice opisujejo znanje in izkušnje, ki jih potrebuje pregledovalec, hkrati pa določajo osnovno raven potrebnega znanja. Standard EN 1176-1 in 7 podrobneje določa različne vrste ali ravni pregledov, ki so zahtevani za zagotavljanje okolja, ki je primeren za otroško igro. Različne vrste pregledov, naštete v nadaljevanju, zahtevajo različne ravni znanja in izkušenj: Routine Visual inspection Operational inspection Annual main inspection Post Installation Inspection Poleg teh pregledov, opredeljenih v standardu, obstajajo še drugi pregledi, ki so uporabni za zagotavljanje varnega igralnega okolja: post-accident investigation Te smernice vključujejo splošno razlago, kaj so ti pregledi in kako naj bi se izvajali. Te smernice niso namenjena certifikacijskim organom. Zaradi raznolikosti elementov, ki so lahko prisotni na igriščih, je mogoče te smernice uporabiti za naslednjo opremo: Oprema za igrišča, EN 1176, 1.–11. del Infrastruktura za rolkanje, EN 14974 Prosto dostopna večnamenska športna oprema, EN 15312 Pustolovska igrišča Oprema za zunanjo vadbo, DIN79000 Oprema za parkour Poleg opreme, navedene v teh smernicah, je morda treba oceniti druge elemente, ki so prisotni v igralnem okolju ali v njegovi bližini, odvisno od njihove povezanosti z igralnim okoljem, če imajo uporabniki dostop do teh objektov za neformalno igro, npr. vrata, ograje, rastline, naravna igrala, skale, plezalne površine, umetniška dela itd. Ker ti elementi niso zajeti v standard za igralno opremo, bo zanje treba izvesti oceno tveganja, pri čemer poznavanje pomena in namena standarda predstavlja pomemben del te ocene tveganja. Te smernice niso namenjene za naslednja področja: EN 71 Igrače EN 15567 Vrvni plezalni parki EN 14960 Napihljiva oprema Naloga pregledovalca je oceniti splošno stopnjo varnosti igralnega okolja in razpoložljive opreme na osnovi varnostne stopnje opreme ob njeni otvoritvi. Obliko pregleda in poročila, ki predstavlja rezultat pregleda, bosta opredelila izvajalec pregleda in naročnik (lastnik/upravljavec). Za lastnika/upravljavca je priporočljivo, da izdela podrobno specifikacijo, tako da je tveganje glede morebitnih nejasnosti glede vsebine naloge čim manjše.

Najbolje prodajani standardi