SIST EN 62507-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 62507-1:2011
Koda projekta: 22563
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Requirements for identification systems enabling unambiguous information interchange - Part 1: Principles and methods (IEC 62507-1:2010)
Naslov (slovenski): Zahteve za identifikacijske sisteme, ki omogočajo nedvoumno izmenjavo informacij - 1. del: Načela in metode (IEC 62507-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62507-1:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 35.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Referenčna oznaka: EN 62507-1:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62507 specifies basic requirements for systems for the identification of objects (such as products, “items”, documents, etc., excluding human individuals). It focuses on assigning identifiers to an object for referencing purposes. The classification of objects for any and whatever reason and the verification that an object is really the object it claims to be, are excluded. This standard includes recommendations for the human readable presentation of identifiers and its machine readable representation, to be considered when constructing the identifiers and identification numbers. The standard includes also requirements for the application of identifiers in a computer sensible form in accordance with such systems, and requirements for their interchange. The specification of the physical file or transfer format (syntax) for a machine to machine information interchange is not included, nor is the specification and transfer formats for the implementation by a physical medium, e.g. file, bar code, Radio Frequency Identification (RFID), used for information interchange and the identification labelling on an object included.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 62507 določa osnovne zahteve za sisteme za identifikacijo objektov (kot so proizvodi, »predmeti«, dokumenti itd., pri čemer so izključeni ljudje). Osredotoča se na določevanje identifikatorjev objektu za namene sklicevanja. Klasifikacije objektov za vsak in kateri koli razlog in potrditev, da je objekt res objekt, za katerega trdi, da je, so izvzete. Ta standard vključuje priporočila za človeku berljivo predstavitev oznak in njihovo strojno berljivo predstavitev, ki jih je treba upoštevati pri gradnji identifikatorjev in identifikacijskih številk. Ta standard prav tako vključuje zahteve za uporabo identifikatorjev v obliki, primerni za računalnike, v skladu s takimi sistemi in zahtevami za njihovo izmenjavo. Specifikacija fizične datoteke ali formata prenosa (sintaksa) za izmenjavo informacij stroj – stroj ni vključena niti ni specifikacije formatov prenosov za vpeljavo s fizičnim medijem npr. datotek, črtne kode, identifikacije radijskih frekvenc (RFID), uporabljene za medsebojno izmenjavo informacij in označevanje identifikatorjev na vključenem objektu.

Najbolje prodajani standardi