SIST EN 1254-8:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1254-8:2014
Koda projekta: 00133195
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes
Naslov (slovenski): Baker in bakrove zlitine - Fitingi - 8. del: Fitingi s stiskalnimi zaključki pri uporabi plastičnih in večplastnih cevi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1254-8:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INEK - Neželezne kovine
ICS: 23.040.40 77.150.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 1254-8:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies materials and test requirements for fittings of copper and copper alloys. This part of EN 1254 specifies press end connections with or without plating or coating in the size range 10 mm to 110 mm for the purpose of joining plastics and multilayer pipes for use in hot and cold water systems according to EN 806, which are designed for service lifetime up to fifty years, as well as heating and cooling systems or gas systems, including fuel gas systems. Fittings may comprise a combination of end types, specified in this European Standard, EN 1254, or other standards, providing they are suitable for the fluid / gas being conveyed. The European Standard establishes a designation system for the fittings. This European Standard is applicable to press fittings for joining the following plastics and multilayer pipes: EN ISO 15874, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP); EN ISO 15875, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X); EN ISO 15876, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB); EN ISO 15877, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C); EN ISO 21003, Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings; EN ISO 22391, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT); ISO 17484, Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa). Fittings may be suitable for joining other pipes provided the fitting joint with the specified pipe meets the requirements of this European Standard and the relevant pipe standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa materiale in preskusne zahteve za fitinge iz bakra in bakrovih zlitin. Ta del standarda EN 1254 določa stiskalne zaključke z nanosom ali premazom v razponu od 10 mm do 110 mm za spajanje plastičnih in večplastnih cevi, namenjene za uporabo tako v sistemih za vročo in hladno vodo v skladu s standardom EN 806, ki so zasnovani za življenjsko dobo do petdeset let, kot tudi v sistemih ogrevanja in hlajenja. Fitingi lahko sestavljajo kombinacijo zaključkov, določenih v tem evropskem standardu EN 1254 ali drugih standardih, če so ti primerni za prenašanje tekočin/plina. Ta evropski standard določa sistem označevanja za fitinge. Ta evropski standard se uporablja za stiskalne fitinge za spajanje ene ali več naslednjih plastičnih in večplastnih cevi: EN ISO 15874, plastični cevni sistemi za inštalacije za vročo in hladno vodo, – polipropilen (PP); EN ISO 15875, plastični cevni sistemi za napeljave za vročo in hladno vodo – zamreženi polietilen (PE-X); EN ISO 15876, plastični cevni sistemi za napeljave za vročo in hladno vodo – polibutilen (PB); EN ISO 15877, plastični cevni sistemi za napeljave za vročo in hladno vodo – kloriran poli (vinil klorid) (PVC-C); EN ISO 21003, večplastni cevni sistemi za napeljave za vročo in hladno vodo v stavbah; EN ISO 22391, plastični cevni sistemi za napeljave za vročo in hladno vodo – polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT); ISO 17484, plastični cevni sistemi – večplastni cevni sistemi za notranje plinske napeljave z največjim delovnim tlakom do vključno 5 barov (500 kPa). Fitingi so lahko primerni za spajanje drugih cevi, če spoj fitinga s posamezno cevjo ustreza zahtevam tega evropskega standarda in ustreznega standarda za cev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1254-8:2019 - Baker in bakrove zlitine - Fitingi - 8. del: Fitingi s stiskalnimi priključki za spajanje s plastičnimi in večplastnimi cevmi 01-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi