SIST EN 50069:2019

Oznaka standarda: SIST EN 50069:2019
Koda projekta: 63874
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - S plinom polnjena varjena kompozitna ohišja iz litih in gnetljivih aluminijevih zlitin
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50069:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10 77.150.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN 50069:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloy pressurized with dry air, inert gases (e.g. sulphur hexafluoride or nitrogen or a mixture of such gases), used in indoor and outdoor installations of high-voltage switchgear and controlgear with rated voltages above 1kV, where the gas is used principally for its dielectric and/or arc-quenching properties with rated voltages - above 1 kV and up to and including 52 kV and with gas-filled compartments with design pressure higher than 300 kPa relative pressure (gauge); - and with rated voltage above 52 kV. The enclosures comprise parts of electrical equipment not necessarily limited to the following examples: - circuit-breakers; - switch-disconnectors; - disconnectors; - earthing switches; - current transformers; - voltage transformers; - surge arrestors; - busbars and connections; - etc. The scope also covers enclosures of pressurized components such as the centre chamber of live tank switchgear, gas-insulated current transformers, etc.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za varjena kompozitna ohišja iz lite in gnetljive aluminijeve zlitine s suhim zrakom ter inertnimi plini pod tlakom (npr. žveplov heksafluorid ali dušik ali mešanica takih plinov), ki se uporabljajo v notranjih in zunanjih namestitvah visokonapetostnih stikalnih ter krmilnih naprav z nazivnimi napetostmi nad 1 kV, pri čemer se plin uporablja predvsem zaradi njegovih dielektričnih lastnosti in/ali lastnosti gašenja obloka z nazivnimi napetostmi. – nad 1 kV in do vključno 52 kV ter s plinskimi razdelki s predvidenim tlakom, višjim od 300 kPa relativnega tlaka (merilnik); – in z nazivno napetostjo nad 52 kV. Ohišja zajemajo dele električne opreme, ki niso nujno omejeni na naslednje primere delov: – odklopniki, – stikala/ločilna stikala, – ločilniki, – ozemljitvena stikala, – tokovni transformatorji, – napetostni transformatorji, – prenapetostni odvodniki, – zbiralke in priključki, – drugi deli. Področje uporabe zajema tudi ohišja s komponentami pod tlakom, kot so sredinska komora stikalne komore pod napetostjo, plinsko izolirani tokovni transformatorji itd.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50069:1998 - Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear 06-nov-2018
Revidiran SIST EN 50069:1998 - Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear 15-nov-2016
Nadomešča SIST EN 50069:1998/A1:1998 - Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear - Amendment A1 06-nov-2018
Revidiran SIST EN 50069:1998/A1:1998 - Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear - Amendment A1 15-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi