SIST EN 16603-50-04:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16603-50-04:2015
Koda projekta: JT005043
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding
Naslov (slovenski): Vesoljska tehnika - Vesoljske podatkovne povezave - Protokoli za daljinsko vodenje, sinhronizacijo in kodiranje kanalov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16603-50-04:2015 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 33.040.40 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN 16603-50-04:2014
Področje projekta (angleško): This Standard specifies the data structures and protocols for a telecommand space data link and the procedure for physical layer operation. Usually, the source of data on a telecommand space data link is located on the ground and the receiver is located in space. However, the Standard may also be used for space-to-space telecommand data links. Further provisions and guidance on the application of this standard can be found, respectively, in the following documents: - The higher level standard ECSS-E-ST-50 'Communications', which defines the principle characteristics of communication protocols and related services for all communication layers relevant for space communication (physical- to application-layer), and their basic relationship to each other. - The handbook ECSS-E-HB-50 'Communications guidelines', which provides information about specific implementation characteristics of these protocols in order to support the choice of a certain communications profile for the specific requirements of a space mission. Users of this present standard are invited to consult these documents before taking decisions on the implementation of the present one. This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa podatkovne strukture in protokole za daljinsko vodeno vesoljsko podatkovno povezavo ter postopek za delovanje fizičnega sloja. Običajno se vir podatkov na daljinsko vodeni vesoljski podatkovni povezavi nahaja na tleh, sprejemnik pa se nahaja v vesolju. Vendar se lahko standard uporablja tudi za daljinsko vodene podatkovne povezave znotraj vesolja. Dodatne določbe in smernice o uporabi tega standarda je mogoče najti v naslednjih dokumentih: – v standardu višje ravni ECSS-E-ST-50 (Komunikacije), ki določa glavne značilnosti komunikacijskih protokolov in z njimi povezanih storitev za vse ravni komunikacije, pomembne za vesoljsko komunikacijo (od fizične do aplikacijske ravni), in njihove osnovne medsebojne povezave, – v priročniku ECSS-E-HB-50 (Komunikacijske smernice), ki zagotavlja informacije o posebnih značilnostih vpeljave teh protokolov za podporo pri izbiri določenega komunikacijskega profila za posebne zahteve vesoljske misije. Uporabniki obstoječega standarda so vabljeni k ogledu teh dokumentov, preden sprejmejo odločitve o izvajanju trenutnega standarda. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 16603-50-26:2022 - Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 232.1-B-2, postopek delovanja komunikacij-1 15-Dec-2021
Revidiran kSIST FprEN 16603-50-24:2021 - Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 231.0-B-3, sinhronizacija TC in kodiranje kanalov 15-Dec-2021
Revidiran oSIST prEN 16603-50-25:2021 - Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 232.0-B-3, protokol vesoljske podatkovne povezave TC 15-Dec-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi