SIST EN 14033-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14033-1:2017
Koda projekta: 00256607
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-1:2017 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 14033-1:2017
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard defines the specific technical railway requirements for running of machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection of track, structures, track formation and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to all railbound machines and other vehicles – referred to as machines – running exclusively on the railway (utilising adhesion between the rail and wheels) and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other machines are dealt with in other European Standards, see Annex K. Special requirements can apply for running on infrastructures with narrow gauge or broad gauge lines, lines of tramways, railways utilising other than adhesion between the rail and wheels, road-rail machines and underground infrastructures. This European Standard covers the requirements for safety and access of railway traffic, railway specific requirements for running on different infrastructures in relation to necessary movements of the machine as a train and movements to reach work sites. 1.2 Validity of the European Standard This European Standard applies to new designs taking into consideration the recommendations given in Annex L on the application of the standard (migration rule).
Področje projekta (slovensko): 1.1Splošno Ta evropski standard določa posebne tehnične zahteve za železnice za vožnjo strojev in drugih vozil, ki se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko. Ta evropski standard se uporablja za vso težko tirno mehanizacijo in druga vozila, s skupnim imenom »težka mehanizacija«, za vožnjo izključno na železniških tirih (z izkoriščanjem oprijemljivosti med tirnicami in kolesi) ter za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko. Ta evropski standard se uporablja za mehanizacijo, ki je namenjena upravljanju signalizacijskih in nadzornih sistemov. Drugi stroji so obravnavani v drugih evropskih standardih (glej dodatek K). Posebne zahteve lahko veljajo za vožnjo na območju infrastruktur z ozkimi ali širokimi tiri, tramvajskimi tiri, železniškimi tiri, ki ne izkoriščajo oprijemljivosti med tirnicami in kolesi, za dvopotna železniška vozila ter na območju podzemnih infrastruktur. Ta evropski standard zajema zahteve glede varnosti in dostopa železniškega prometa, specifičnih železniških zahtev za vožnjo na območju z različnimi infrastrukturami v povezavi s potrebnimi premiki stroja kot vlaka in premiki za dostop do delovnih mest. 1.2 Veljavnost evropskega standarda Ta evropski standard se uporablja za nove zasnove ob upoštevanju priporočil o uporabi standarda (pravilo migracije), ki so podana v dodatku L.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14033-1:2011 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo 01-sep-2014
Nadomešča SIST EN 14033-1:2011 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo 07-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi