SIST ISO 1996-2:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 1996-2:2017
Koda projekta: 059766
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Naslov (slovenski): Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 2. del: Določanje ravni zvočnega tlaka
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 1996-2:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Področje projekta (angleško): This document describes how sound pressure levels intended as a basis for assessing environmental noise limits or comparison of scenarios in spatial studies can be determined. Determination can be done by direct measurement and by extrapolation of measurement results by means of calculation. This document is primarily intended to be used outdoors but some guidance is given for indoor measurements as well. It is flexible and to a large extent, the user determines the measurement effort and, accordingly, the measurement uncertainty, which is determined and reported in each case. Thus, no limits for allowable maximum uncertainty are set up. Often, the measurement results are combined with calculations to correct for reference operating or propagation conditions different from those during the actual measurement. This document can be applied on all kinds of environmental noise sources, such as road and rail traffic noise, aircraft noise and industrial noise.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje, kako je mogoče določiti ravni zvočnega tlaka kot osnovo za ocenjevanje mejnih vrednosti hrupa v okolju ali primerjavo scenarijev v prostorskih študijah. Določanje se lahko izvede z neposrednim merjenjem in ekstrapolacijo rezultatov meritev s pomočjo izračuna. Ta dokument je namenjen predvsem uporabi na prostem, vendar je podanih tudi nekaj smernic za merjenje v zaprtih prostorih. Je prilagodljiv in uporabnik lahko v veliki meri določa merjenje in ustrezno tudi merilne negotovosti, ki so določene in podane za vsak primer. Zato niso določene nobene mejne vrednosti dovoljene največje negotovosti. Pogosto so rezultati meritev kombinirani z izračuni za popravke pri referenčnih obratovalnih pogojih ali pogojih za razširjanje, ki se razlikujejo od pogojev med dejanskim merjenjem. Ta dokument se lahko uporablja za vse vire hrupa v okolju, kot so hrup cestnega in železniškega prometa, letalski hrup in industrijski hrup.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 1996-2:2007 - Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 2. del: Določanje ravni hrupa v okolju 01-sep-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi