SIST EN ISO 11611:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11611:2015
Koda projekta: 00162370
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2015)
Naslov (slovenski): Varovalna obleka pri varjenju in sorodnih postopkih (ISO 11611:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11611:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OVP - Osebna varovalna oprema
ICS: 13.340.10 25.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN ISO 11611:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies minimum basic safety requirements and test methods for protective clothing including hoods, aprons, sleeves and gaiters that are designed to protect the wearer's body including head (hoods) and feet (gaiters) and that are to be worn during welding and allied processes with comparable risks. For the protection of the wearer’s head and feet, this International Standard is only applicable to hoods and gaiters. This International Standard does not cover requirements for feet, hand, face and/or eye protectors. This type of protective clothing is intended to protect the wearer against spatter (small splashes of molten metal), short contact time with flame, radiant heat from an electric arc used for welding and allied processes, and minimizes the possibility of electrical shock by short-term, accidental contact with live electrical conductors at voltages up to approximately 100 V d. c. in normal conditions of welding. Sweat, soiling or other contaminants can affect the level of protection provided against short-term accidental contact with live electric conductors at these voltages. For adequate overall protection against the risks to which welders are likely to be exposed, personal protective equipment (PPE) covered by other standards should additionally be worn to protect the head, face, hands and feet. Guidance for the selection of the type of welders clothing for different welding activities is detailed in Annex A of this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa minimalne osnovne varnostne zahteve in preskusne metode za varovalno obleko, vključno s pokrivali, predpasniki, rokavi in gamašami, ki so namenjeni za zaščito telesa uporabnika, vključno z glavo (pokrivala) in nogami (gamaše), in ki jih je treba nositi pri varjenju ter sorodnih postopkih s primerljivimi tveganji. Glede zaščite uporabnikove glave in nog se ta mednarodni standard uporablja samo za pokrivala in gamaše. Ta mednarodni standard ne zajema zahtev za zaščito nog, rok, obraza in/ali oči. Ta vrsta varovalne obleke je namenjena zaščiti uporabnika pred brizganjem (brizgom staljene kovine), kratkim stikom s plamenom, toplotnim sevanjem iz električnega obloka, ki se uporablja za varjenje in sorodne postopke. Varovalna obleka tudi zmanjšuje možnost električnega udara, ki lahko nastane zaradi kratkega, nenamernega stika z živimi električnimi vodniki pri enosmerni napetosti do približno 100 V v normalnih pogojih varjenja. Znoj, umazanija ali druga nesnaga lahko vplivajo na raven zaščite pred kratkotrajnim stikom z živimi električnimi vodniki pri tej napetosti. Za ustrezno splošno zaščito pred tveganji, ki so jim izpostavljeni varilci, je treba dodatno nositi osebno varovalno opremo (PPE) za glavo, obraz, roke in noge, ki je opisana v drugih standardih. Smernice za izbor vrste oblačil za varilce, ki opravljajo različne dejavnosti varjenja, so podrobno opisane v Dodatku A tega mednarodnega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11611:2007 - Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih (ISO 11611:2007) 01-Dec-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi