SIST EN 60118-4:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60118-4:2015
Koda projekta: 24212
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Slušni pripomočki - 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke - Zahteve sistema
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60118-4:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 11.180.15 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 60118-4:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60118 is applicable to audio-frequency induction-loop systems producing an alternating magnetic field at audio frequencies and intended to provide an input signal for hearing aids operating with an induction pick-up coil (telecoil). Throughout this standard, it is assumed that the hearing aids used with it conform to all relevant parts of IEC 60118. This standard specifies requirements for the field strength in audio-frequency induction loops for hearing aid purposes, which will give adequate signal-to-noise ratio without overloading the hearing aid. The standard also specifies the minimum frequency response requirements for acceptable intelligibility. Methods for measuring the magnetic field strength are specified, and information is given on appropriate measuring equipment (see Annex B), information that should be provided to the operator and users of the system (see Annex C), and other important considerations. This standard does not specify requirements for loop driver amplifiers or associated microphone or audio signal sources, which are dealt with in IEC 62489-1, or for the field strength produced by equipment, such as telephone handsets, within the scope of ITU-T P.370.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60118 velja za sisteme z avdio-frekvenčno indukcijsko zanko, ki proizvajajo izmenično magnetno polje pri zvočnih frekvencah in ki so namenjeni proizvajanju vhodnih signalov za slušne pripomočke s tuljavo, ki sprejema indukcijske signale (teletuljava). Standard predvideva, da so slušni aparati, s katerimi se uporablja, v skladu z vsemi ustreznimi deli standarda IEC 60118. Ta standard določa zahteve za poljsko jakost v avdio-frekvenčnih indukcijskih zankah za namene slušnih pripomočkov, ki bo omogočala ustrezno razmerje med signalom in šumom, ne da bi prišlo do preobremenitve slušnega pripomočka. Standard prav tako določa minimalne zahteve za frekvenčni odziv za sprejemljivo razumljivost. Določene so metode za merjenje jakosti magnetnega polja in podane so informacije o primerni merilni opremi (glejte Dodatek B), informacije, namenjene operaterju in uporabnikom sistema (glejte Dodatek C) ter drugi pomembni vidiki. Ta standard ne določa zahtev za ojačevalnike z zančnim gonilnikom ali sorodne mikrofone ali vire zvočnih signalov, ki so zajeti v standardu IEC 62489-1, ali za jakost polja, ki jo ustvari oprema, kot na primer telefonska slušalka, zajeta v standardu ITU-T P.370.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60118-4:2008 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke - Jakost magnetnega polja (IEC 60118-4:2006) 01-Sep-2015
Nadomešča SIST EN 60118-4:2008 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke - Jakost magnetnega polja (IEC 60118-4:2006) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN IEC 60118-4:2015/A1:2018 - Elektroakustika - Slušni pripomočki - 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke - Zahteve sistema - Dopolnilo A1 (IEC 60118-4:2014/A1:2017) 27-Dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi