SIST EN 63002:2018

Oznaka standarda: SIST EN 63002:2018
Koda projekta: 61600
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices (IEC 63002:2016)
Naslov (slovenski): Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah (IEC 63002:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 63002:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 31.020 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Razveljavitev: 01-Jul-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-07
Referenčna oznaka: EN 63002:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard defines interoperability guidelines for external power supplies used with portable computing devices that implement the IEC 62680-1-2: Universal Serial Bus Power Delivery Specification with the IEC 62680-1-3: Universal Serial Bus Interfaces for data and power-Common Components- Type-CTM Type-C Cable and Connector Specification. This International Standard defines normative requirements for an EPS to ensure interoperability, in particular it specifies the data communicated from an EPS to a portable computing device (Figure 1). The scope does not apply to all aspects of an EPS. This International Standard does not specify normative requirements for the portable computing device but provides recommendations for the behaviour of a portable computing device when used with an EPS compliant with this International Standard. This International Standard specifies the data objects used by a portable computing system using IEC 62680-1-2 to understand the identity, design and performance characteristics, and operating status of an external power supply. This International Standard is applicable to external power supplies under 100 watts for portable computing devices, with a focus on power delivery application for notebook computers, tablets, smartphones and other related multimedia devices. This International Standard relies on established mechanical and electrical specifications, and communication protocols established by IEC 62680-1-2 and IEC 62680-1-3. This International Standard proposes methods supported by IEC 62680-1-2 to mitigate problems caused by the connection of untested combinations of EPS and portable computing devices with the aim of improving consumer satisfaction. In addition, as given in Annex C, this International Standard provides interoperability guidelines for an EPS supporting charging using USB Type-C current when IEC 62680-1-2 functionality is not enabled. Considerations for captive and removable cable are presented in Annex B. An EPS is expected to follow the applicable global standards and regulatory compliance requirements. Examples of those standards are given in Annex F.
Področje projekta (slovensko): Specifikacija za dovajanje moči s standardom IEC 62680-1-3: vmesniki USB za podatkovne in močnostne komponente tipa CTM, specifikacija za kable in priključke tipa C. Ta mednarodni standard določa normativne zahteve za EPS (zunanji napajalnik) za namene zagotavljanja interoperabilnosti; določa zlasti podatke, posredovane iz zunanjega napajalnika v prenosno računalniško napravo (slika 1). Področje uporabe se ne uporablja za vse vidike zunanjega napajalnika. Ta mednarodni standard ne določa normativnih zahtev za prenosno računalniško napravo, temveč podaje priporočila za delovanje prenosne računalniške naprave, kadar se uporablja z zunanjim napajalnikom v skladu s tem mednarodnim standardom. Ta mednarodni standard določa podatkovne objekte, ki jih uporablja prenosni računalniški sistem v skladu s standardom IEC 62680-1-2 za razumevanje identitete, zasnove in zmogljivosti ter stanja delovanja zunanjega napajalnika. Ta mednarodni standard se uporablja za zunanje napajalnike z močjo manj kot 100 W za prenosne računalniške naprave, s poudarkom na zagotavljanju moči prenosnim računalnikom, tabličnim računalnikom, pametnim telefonom in drugim povezanim večpredstavnostnim napravam. Ta mednarodni standard temelji na uveljavljenih mehanskih in električnih specifikacijah ter komunikacijskih protokolih, ki jih določata IEC 62680-1-2 in IEC 62680-1-3. Ta mednarodni standard predlaga metode, ki jih podpira IEC 62680-1-2, za zmanjšanje težav, ki jih povzroča povezava nepreizkušenih kombinacij zunanjih napajalnikov in prenosnih računalniških naprav s ciljem povečati zadovoljstvo potrošnikov. Poleg tega ta mednarodni standard, kot je podano v dodatku C, določa smernice glede interoperabilnosti za polnjenje, ki podpira uporabo zunanjega napajalnika z uporabo toka prek priključka USB tipa C, kadar funkcionalnost IEC 62680-1-2 ni omogočena. Vidiki glede kaptivnega in odstranljivega kabla so predstavljeni v dodatku B. Zunanji napajalnik mora izpolnjevati določila ustreznih globalnih standardov in zahteve glede skladnosti s predpisi. Primeri teh standardov so navedeni v dodatku F.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 63002:2022 - Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC 63002:2021) 10-Aug-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi