SIST EN 15467:2015

Oznaka standarda: SIST EN 15467:2015
Koda projekta: 00153166
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Fish heading and filleting machines - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15467:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: EN 15467:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety and hygiene requirements for the design and construction of automatic fish heading and fish filleting machines, and using knives. This European Standard applies to machinery and equipment for the heading and filleting of fish in the fish processing industry. This document deals with all significant hazards, hazardous situations, and events relevant to fish heading and filleting machines when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). It deals with the hazards during the following phases of the intended use: assembly and installation, commissioning, setting and adjusting, operation, cleaning, fault finding, and maintenance. When drawing up this European Standard, the following assumptions were made: - only trained adult persons operate the machines; - the machines are used in workplaces with an illumination level that can be reasonably expected in such places. This European Standard is not applicable to fish heading and filleting machines that are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne in higienske zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib, pri katerih se uporabljajo noži. Ta evropski standard velja za stroje in opremo za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib v ribiški predelovalni industriji. Ta dokument opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Opisuje nevarnosti v naslednjih fazah predvidene uporabe: sestavljanje in nameščanje, začetek obratovanja, nastavitev in prilagoditev, delovanje, čiščenje, iskanje okvar in vzdrževanje. Pri pripravi tega evropskega standarda so bile uporabljene naslednje predpostavke: – stroje upravljajo le usposobljene odrasle osebe; – stroji se uporabljajo na delovnih mestih z ravnjo osvetljenosti, ki se lahko smiselno pričakuje na takih mestih. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib, ki so bili izdelani pred datumom objave dokumenta kot standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 15467:2014/oprA1:2019 - Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje ribjih glav in filetiranje rib - Varnostne in higienske zahteve 05-jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi