SIST EN 16150:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16150:2012
Koda projekta: 00230260
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Navodilo za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v sorazmerju z zastopanostjo habitatov v prebrodljivih rekah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16150:2012 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.10 13.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-06
Referenčna oznaka: EN 16150:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard gives guidance on procedures for the pro-rata Multi-Habitat-Sampling (MHS) of benthic macro-invertebrates in wadeable rivers and streams. The term "pro-rata" reflects the intention to sample adequate proportions of riverine habitats with reference to their percentage occurrence (usually a minimum occurrence of 5 % of the total habitat). The Multi-Habitat-Sampling does not replace other techniques, but, among other applications, the pro-rata Multi-Habitat-Sampling technique is a fundamental requisite of some multimetric assessment approaches to evaluate the ecological status of running waters. The MHS methodology is based on the Rapid Bioassessment Protocols [1], the procedures of the Environment Agency for England and Wales [2], the Austrian Guidelines for the Assessment of the Saprobiological Water Quality of Rivers and Streams [3], the AQEM sampling manual [4], the AQEM & STAR site protocol [5] ISO 7828, and the Austrian Standards M 6232 and M 6119-2 [6], [7] German Standards DIN 38410-1 [8].
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vsebuje navodila za postopke vzorčenja bentoških nevretenčarjev v sorazmerju z zastopanostjo habitatov (MHS) v prebrodljivih rekah in potokih. Izraz »v sorazmerju« odraža namen, da se vzorčijo ustrezni deleži rečnih habitatov glede na odstotek njihovih pojavitev. Tehnika vzorčenja v sorazmerju z zastopanostjo habitatov ne nadomešča drugih tehnik, pač pa se med drugim uporablja kot temeljni pogoj za nekatere multi-metrične pristope ocenjevanja, ki se uporabljajo za vrednotenje ekološkega stanja tekočih voda. Metoda, opisana v tem dokumentu, je ena od možnih tehnik vzorčenja v sorazmerju z zastopanostjo habitatov. Metodologija vzorčenja z zastopanostjo habitatov temelji na protokolih za hitro biotsko vrednotenje (Rapid Bioassessment Protocols) [1], postopkih okoljske agencije Anglije in Walesa (Environment Agency for England and Wales) [2], avstrijskih smernicah za vrednotenje saprobiološke kakovosti vode rek in potokov (Austrian Guidelines for the Assessment of the Saprobiological Water Quality of Rivers and Streams) [3], priročniku za vzorčenje AQEM [4], protokolu za lokacijo AQEM & STAR (AQEM & STAR site protocol) [5], EN 27828, avstrijskih standardih M 6232 in M 6119-2 [6], [7], nemškem standardu DIN 38410-1 [8] in francoskem standardu XP T90-333 [9]. Ta evropski standard podrobno opisuje tudi način vzorčenja v različnih habitatih, ki bi lahko bil primeren za druge pristope k vzorčenju, ne za vzorčenje z zastopanostjo habitatov.

Najbolje prodajani standardi