SIST EN ISO 2409:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2409:2013
Koda projekta: 00139364
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:2013)
Naslov (slovenski): Barve in laki - Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke (ISO 2409:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2409:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 87.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Razveljavitev: 01-nov-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-11
Referenčna oznaka: EN ISO 2409:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a test method for assessing the resistance of paint coatings to separation from substrates when a right-angle lattice pattern is cut into the coating, penetrating through to the substrate. The property measured by this empirical test procedure depends, among other factors, on the adhesion of the coating to either the preceding coat or the substrate. This procedure is not to be regarded, however, as a means of measuring adhesion. Where a measurement of adhesion is required, the method described in ISO 4624 may be used. The method described may be used either as a pass/fail test or, where circumstances are appropriate, as a six-step classification test. When applied to a multi-coat system, assessment of the resistance to separation of individual layers of the coating from each other can be made. The test can be carried out on finished objects and/or on specially prepared test specimens. Although the method is applicable to paint on hard (e.g. metal) and soft (e.g. wood and plaster) substrates, these different substrates need a different test procedure (see Clause 6). The method is not suitable for coatings of total thickness greater than 250 μm or for textured coatings.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa preskusne metode za ocenjevanje odpornosti barvnih premazov proti ločevanju od podlag, ko se v premaz vreže mrežast vzorec pod pravim kotom in prodre do podlage. Lastnost, ki se meri s tem empiričnim preskusnim postopkom, je med drugim odvisna od sprijemljivosti premaza s predhodnim premazom ali podlago. Vendar ta postopek ne velja za način merjenja sprijemljivosti. Kadar je potrebno merjenje sprijemljivosti, se lahko uporabi metoda, opisana v standardu ISO 4624. Opisana metoda se lahko uporabi kot preskus, ki ga je mogoče uspešno/neuspešno opraviti, ali pri ustreznih okoliščinah kot klasifikacijski preskus v šestih korakih. Ko se uporablja pri večslojnem sistemu, se lahko naredi ocena odpornosti proti ločevanju posameznih plasti premaza ene od druge. Preskusi se lahko opravijo na dokončanih objektih in/ali na posebej pripravljenih preskusnih vzorcih. Čeprav se metoda uporablja za barvo na trdih (npr. kovina) in mehkih (npr. les in mavec) podlagah, je pri različnih podlagah potreben različen preskusni postopek (gl. točko 6). Metoda ni primerna za premaze s skupno debelino nad 250 μm ali za teksturirane premaze.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 2409:2007 - Barve in laki - Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke (ISO 2409:2007) 01-sep-2013
Nadomeščen z SIST EN ISO 2409:2020 - Barve in laki - Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke (ISO 2409:2020) 01-nov-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi