SIST ISO 15511:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 15511:2013
Koda projekta: 057332
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 15511:2013 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the International Standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), which comprises a set of standard identifiers used for the unique identification of libraries, archives, museums and related organizations with a minimum impact on already existing systems. An ISIL identifies an organization, i.e. a library, an archive, a museum or a related organization, or one of its subordinate units, which is responsible for an action or service in an informational environment (e.g. creation of machine-readable information). It can be used to identify the originator or holder of a resource (e.g. library material or a collection in an archive). The ISIL is intended for use by libraries, archives, museums and agencies doing business or interacting with these organizations (e.g. suppliers, publishers, and government institutions). An ISIL identifies an organization or one of its subordinate units throughout its life. In some cases, such as when an organization has undergone a significant administrative change (e.g. a merger with another organization), particularly one that results in a name change, a new ISIL identifier can be allocated. Since this International Standard allows the use of existing codes to be incorporated into the ISIL, it is possible that a given organization can have more than one ISIL. However, it is the intention of this International Standard to minimize the number of codes. Any library, archive, museum or related organization, administrative unit or subordinate unit, acting autonomously, can be allocated an ISIL. An ISIL is not intended to be used to classify organizations or their services and holdings.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije (ISIL), ki vključuje niz standardnih identifikatorjev, ki se uporabljajo za enoznačno identifikacijo knjižnic, arhivov, muzejev in podobnih organizacij in čim manj vplivajo na že obstoječe sisteme. Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije določa organizacijo, npr. knjižnico, arhiv, muzej ali podobno organizacijo oziroma eno od njenih podrejenih enot, ki je odgovorna za delovanje ali storitve v informacijskem okolju (npr. ustvarjanje strojno berljivih informacij). Uporablja se lahko za ugotavljanje izvorne osebe ali lastnika vira (npr. knjižničnega materiala ali zbirke v arhivu). Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije je namenjen uporabi v knjižnicah, arhivih, muzejih in službah, ki poslujejo ali sodelujejo s temi organizacijami (npr. dobavitelji, založniki in vladne ustanove). Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije spremlja organizacijo ali katero od njenih podrejenih enot skozi celotno življenjsko dobo. V nekaterih primerih, ko se v organizaciji na primer zgodi pomembna upravna sprememba (npr. združitev z drugo organizacijo), predvsem če pride do spremembe imena, se lahko dodeli nov identifikator ISIL. Ker ta mednarodni standard dovoljuje, da se obstoječe kode vključijo v mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije, je možno, da ima ena organizacija več kot en mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije. Vendar je namen tega mednarodnega standarda čim bolj zmanjšati število kod. Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije se lahko dodeli kateri koli knjižnici, arhivu, muzeju ali podobni organizaciji, upravni ali podrejeni enoti, ki deluje samostojno. Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in podobne organizacije ni namenjen za uporabo pri razvrščanju organizacij ali njihovih storitev in matičnih podjetij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 15511:2009 - Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL) 01-feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi