SIST EN 15571:2015

Oznaka standarda: SIST EN 15571:2015
Koda projekta: 00151401
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface finishing machines
Naslov (slovenski): Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15571:2015 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.080.50 73.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Razveljavitev: 01-jan-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-01
Referenčna oznaka: EN 15571:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to stationary surface finishing machines, with stationary work piece (see 3.1) or with moving work piece (see 3.2), which are used to grind or polish horizontal surfaces of slabs, strips or tiles of natural stone and engineered stone (e.g. agglomerated stone) as defined by EN 14618:2009. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to surface finishing machines, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This European Standard deals with the foreseeable lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping. This European Standard does not deal with: - hand-held grinding machines; - machines intended for operation in a potentially explosive atmosphere; - operation in severe environmental conditions (e.g. extreme temperatures, corrosive environment); - machines intended for outdoor operation. This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of publication of this document by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za stacionarne stroje za dodelavo površine s stacionarnimi obdelovanci (glej 3.1) ali premičnimi obdelovanci (glej 3.2), ki se uporabljajo za brušenje ali poliranje vodoravnih površin plošč, trakov ali ploščic iz naravnega in tehničnega kamna (npr. aglomeriranega kamna), kot je določeno s standardom EN 14618:2009. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji za dodelavo površine, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki nastanejo pri resnih nevarnostih. Ta evropski standard obravnava predvideno življenjsko dobo strojev, vključno s fazami transporta, sestavljanja, razstavljanja, onemogočanja in razrezovanja. Ta evropski standard ne obravnava: – ročnih brusilnih strojev; – strojev, namenjenih za delovanje v potencialno eksplozivni atmosferi; – delovanja v neugodnih okoljskih pogojih (npr. ekstremne temperature, korozivno okolje); – strojev, namenjenih za delovanje na prostem. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom, ko je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) objavil ta dokument.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 15571:2021 - Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine 14-mar-2018
Nadomeščen z SIST EN 15571:2021 - Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine 25-nov-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi