SIST EN 12417:2002+A2:2009

Oznaka standarda: SIST EN 12417:2002+A2:2009
Koda projekta: 00143065
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools - Safety - Machining centres
Naslov (slovenski): Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12417:2002+A2:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.040.10
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-05
Razveljavitev: 01-feb-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-02
Področje projekta (angleško): 1.1 This standard specifies the technical safety requirements and protective measures to be adopted by persons undertaking the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of machining centres (see 3.1). 1.2 This standard takes account of intended use including reasonably foreseeable misuse, maintenance, cleaning, and setting operations. It presumes access to the machine from all directions. It describes means to reduce risks to operators and other exposed persons. 1.3 This standard also applies to the workpiece transfer devices when they form an integral part of the machine. 1.4 This standard deals with significant hazards relevant to machining centres when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). 1.5 Hazards arising from other metal working processes (e.g. grinding, turning, forming, EDM, laser processing) are covered by other standards (see Bibliography). 1.6 This standard applies to machines which are manufactured after (its date of publication).
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta standard opredeljuje zahteve za tehnično varnost in zaščitne ukrepe, ki jih morajo uporabiti osebe, katere se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z namestitvijo in razstavljanjem, z ureditvijo prevoza in vzdrževanja) obdelovalnih centrov (glej 3.1). 1.2 Ta standard upošteva nameravano uporabo, vključno z razumno predvidljivo napačno uporabo, vzdrževanje, čiščenje, in operacije nastavitve. Predpostavlja dostop do stroja z vseh strani. Opisuje načine za zmanjšanje tveganj za upravljalce in druge izpostavljene osebe. 1.3 Ta standard se uporablja tudi za naprave za prenos obdelovanca, kadar tvorijo sestavni del stroja. 1.4 Ta standard obravnava vse velike nevarnosti v zvezi z obdelovalnimi centri, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). 1.5 Nevarnosti, ki izhajajo iz drugih postopkov obdelave kovin (npr. brušenja, struženja, oblikovanja, elektroerozije - EDM, laserske obdelave), so zajeti v drugih standardih (glej bibliografijo). 1.6 Ta standard velja za stroje, izdelane po (datum njegove objave).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 16090-1:2018 - Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO 16090-1:2017) 01-nov-2018
Konsolidira SIST EN 12417:2002 - Machine tools - Safety - Machining centres 01-maj-2009
Konsolidira SIST EN 12417:2002/A1:2006 - Obdelovalni stroji - Varnost – Obdelovalni centri 01-maj-2009
Popravljen z SIST EN 12417:2002+A2:2009/AC:2010 - Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri 01-maj-2010
Konsolidira SIST EN 12417:2002/kprA2:2008 - Obdelovalni stroji - Varnost - Obdelovalni centri 22-dec-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi