SIST EN ISO 178:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 178:2019
Koda projekta: 00249948
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2019)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 178:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 178:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for determining the flexural properties of rigid and semi-rigid plastics under defined conditions. A preferred test specimen is defined, but parameters are included for alternative specimen sizes for use where appropriate. A range of test speeds is included. The method is used to investigate the flexural behaviour of the test specimens and to determine the flexural strength, flexural modulus and other aspects of the flexural stress/strain relationship under the conditions defined. It applies to a freely supported beam, loaded at midspan (three-point loading test). The method is suitable for use with the following range of materials: — thermoplastic moulding, extrusion and casting materials, including filled and reinforced compounds in addition to unfilled types; rigid thermoplastics sheets; — thermosetting moulding materials, including filled and reinforced compounds; thermosetting sheets. In agreement with ISO 10350-1[5] and ISO 10350-2[6], this document applies to fibre-reinforced compounds with fibre lengths ≤7,5 mm prior to processing. For long-fibre-reinforced materials (laminates) with fibre lengths >7,5 mm, see ISO 14125[7]. The method is not normally suitable for use with rigid cellular materials or sandwich structures containing cellular material. In such cases, ISO 1209-1[3] and/or ISO 1209-2[4] can be used. NOTE 1 For certain types of textile-fibre-reinforced plastic, a four-point bending test is used. This is described in ISO 14125. The method is performed using specimens which can be either moulded to the specified dimensions, machined from the central section of a standard multipurpose test specimen (see ISO 20753) or machined from finished or semi-finished products, such as mouldings, laminates, or extruded or cast sheet. The method specifies the preferred dimensions for the test specimen. Tests which are carried out on specimens of different dimensions, or on specimens which are prepared under different conditions, can produce results which are not comparable. Other factors, such as the test speed and the conditioning of the specimens, can also influence the results. NOTE 2 Especially for injection moulded semi-crystalline polymers, the thickness of the oriented skin layer, which is dependent on the moulding conditions, also affects the flexural properties. The method is not suitable for the determination of design parameters but can be used in materials testing and as a quality control test.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za določanje upogibnih lastnosti togih in poltogih polimernih materialov pri določenih pogojih. Določen je prednostni preskušanec, vendar so dodani parametri za druge velikosti preskušancev za uporabo po potrebi. Vključen je nabor preskusnih hitrosti. Metoda se uporablja za preučevanje upogibnih lastnosti preskušancev in za določanje upogibne trdnosti, modula upogibnosti in drugih vidikov razmerja upogibna napetost/deformacija pri določenih pogojih. Uporablja se za prosto podprt nosilec, obremenjen na sredini (preskus z obremenitvijo v treh točkah). Metoda je ustrezna za naslednje vrste materialov: – plastomerni materiali za oblikovanje, ekstrudiranje in ulivanje, vključno s polnjenimi, nepolnjenimi in ojačenimi spojinami; trde plastomerne plošče; – termoreaktivni materiali za oblikovanje, vključno s polnjenimi in ojačenimi spojinami; termoreaktivne plošče. V skladu s standardoma ISO 10350-1[5] in ISO 10350-2[6] se ta dokument nanaša na spojine, ojačene z vlakni dolžine ≤ 7,5 mm pred predelavo. Za z dolgimi vlakni ojačene materiale (laminate) z dolžino vlaken > 7,5 mm glej ISO 14125[7]. Metoda običajno ni primerna za trde penjene materiale ali strukture tipa »sendvič«, ki vsebujejo penjeni material. V takih primerih se uporablja ISO 1209-1[3] in/ali ISO 1209-2[4]. OPOMBA 1: Za nekatere vrste polimernih materialov, ojačenih s tekstilnimi vlakni, se uporablja štiritočkovni preskus upogibanja. Ta je opisan v standardu ISO 14125. Metoda se izvaja s preskušanci, ki so lahko oblikovani na določene mere, strojno obdelani iz osrednjega dela standardnega večnamenskega preskusnega vzorca (glej ISO 20753) ali strojno obdelani iz končnih izdelkov ali polizdelkov, kot so oblikovanci, laminati ali ekstrudirane oziroma lite plošče. Metoda določa prednostne dimenzije preskusnih vzorcev. Preskusi, ki se opravljajo na preskušancih drugih velikosti ali na preskušancih, ki so pripravljeni pod drugačnimi pogoji, lahko dajo rezultate, ki niso primerljivi. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot sta hitrost preskušanja in priprava preskušancev. OPOMBA 2: Debelina usmerjenega vrhnjega sloja, ki je odvisna od pogojev oblikovanja, vpliva tudi na upogibne lastnosti, zlasti za polkristalinične polimere, oblikovane z brizganjem. Metoda ni primerna za ugotavljanje parametrov zasnove, lahko pa se uporabi za preskušanje materialov in kot preskus za nadzor kakovosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 178:2011 - Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2010) 15-maj-2019
Revidiran SIST EN ISO 178:2011 - Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2010) 30-dec-2015
Revidiran SIST EN ISO 178:2011/A1:2014 - Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2010/Amd 1:2013) 30-dec-2015
Nadomešča SIST EN ISO 178:2011/A1:2014 - Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2010/Amd 1:2013) 15-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi