SIST EN 54-28:2016

Oznaka standarda: SIST EN 54-28:2016
Koda projekta: 00072116
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors
Naslov (slovenski): Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 28. del: Linijski toplotni javljalniki brez ponastavitve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 54-28:2016 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.20 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-05
Referenčna oznaka: EN 54-28:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to non-resettable line-type heat detectors consisting of a sensing element using an electrical sensor cable which can be connected to a sensor control unit or either directly or through an interface module to a control and indicating equipment intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings and civil engineering works (see EN 54 1:2011). The non-resettable sensing element has a fixed temperature alarm threshold and does not distinguish between short circuit and alarm condition. This European Standard specifies the requirements and performance criteria, the corresponding test methods and provides for the Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) of non-resettable line-type heat detectors to this European Standard. This European Standard also covers non-resettable line-type heat detectors intended for use in the local protection of plant and equipment. Non-resettable line-type heat detectors with special characteristics and developed for specific risks are not covered by this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za linijske toplotne javljalnike brez ponastavitve z elementom za zaznavanje, ki uporablja električen senzorski kabel, ki ga je mogoče priključiti na senzorsko nadzorno enoto ali neposredno ali prek vmesniškega modula na nadzorno in indikatorsko opremo, namenjeno uporabi v sistemih za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, vgrajenih v zgradbah in gradbenih inženirskih objektih ter okoli njih (glej standard EN 54 1:2011). Element za zaznavanje brez ponastavitve ima nastavljeno mejno alarmno vrednost temperature ter ne loči med kratkim stikom in alarmnim stanjem. Ta evropski standard določa zahteve in merila učinkovitosti, ustrezne preskusne metode ter omogoča ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti zmogljivosti (AVCP) linijskih toplotnih javljalnikov brez ponastavitve v skladu s tem evropskim standardom. Ta evropski standard zajema tudi linijske toplotne javljalnike brez ponastavitve, namenjene uporabi pri lokalni zaščiti obrata in opreme. Linijski toplotni javljalniki brez ponastavitve s posebnimi značilnostmi, ki so razviti za posebna tveganja, niso zajeti v tem standardu.

Najbolje prodajani standardi