SIST EN 301:2018

Oznaka standarda: SIST EN 301:2018
Koda projekta: 00193317
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
Naslov (slovenski): Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene konstrukcije - Razvrstitev in zahteve za delovanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 301:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.180 91.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 301:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes a classification for phenolic and aminoplastic polycondensation adhesives according to their suitability for use for load-bearing timber structures in defined climatic exposure conditions, and specifies performance requirements for such adhesives for the factory manufacture or factory-like manufacturing conditions of load-bearing timber structures only. This European Standard only specifies the performance of an adhesive for use in an environment corresponding to the defined conditions. The performance requirements of this European Standard apply to the adhesive only, not to the timber structure. This European Standard does not cover the performance of adhesives for on-site gluing (except for factory-like conditions) nor the production of wood-based panels, except solid wood panels, or modified and stabilized wood with considerably reduced swelling and shrinkage properties, e.g. such as acetylated wood, heat treated wood and polymer impregnated wood. This European Standard is primarily intended for the use of adhesive manufacturers and for the use in timber structures bonded with adhesives, to assess or control the quality of adhesives. The requirements apply to the type testing of the adhesives. Production control activities are outside the scope of this European Standard. Adhesives meeting the requirements of this European Standard are adequate for use in a load-bearing timber structure, provided that the bonding process has been carried out according to an appropriate product standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vzpostavlja razvrstitev za fenolna in aminoplastna polikondenzacijska lepila v skladu z njihovo primernostjo za uporabo pri nosilnih lesenih konstrukcijah pri določenih pogojih izpostavljenosti podnebnim razmeram ter določa zahtevane lastnosti za taka lepila za tovarniško proizvodnjo ali tovarniškim pogojem podobne proizvodne pogoje samo za nosilne lesene konstrukcije. Ta evropski standard določa učinkovitost lepila izključno za uporabo v okolju, ki ustreza podanim pogojem. Zahtevane lastnosti iz tega evropskega standarda se uporabljajo samo za lepilo in ne za lesene konstrukcije. Ta evropski standard ne zajema lastnosti lepil za lepljenje na mestu uporabe (razen v pogojih, podobnih tovarniškim) niti proizvodnje lesnih plošč, razen trdnih lesnih plošč, ali obdelanega in stabiliziranega lesa, ki bistveno manj nabreka in se krči, kot je acetiliran les, toplotno obdelan les ali polimerno impregniran les. Ta evropski standard je namenjen predvsem za proizvajalce lepil in za uporabo pri lesenih konstrukcijah, vezanih z lepili, in sicer za ocenjevanje ali nadzor kakovosti lepil. Zahteve se uporabljajo za tipsko preskušanje lepil. Dejavnosti kontrole proizvodnje ne spadajo na področje uporabe tega evropskega standarda. Lepila, ki izpolnjujejo zahteve tega evropskega standarda, so primerna za uporabo pri nosilnih lesenih konstrukcijah pod pogojem, da je bil postopek vezave izveden v skladu z ustreznim standardom za proizvod.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 301:2014 - Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene konstrukcije - Razvrstitev in zahteve 08-nov-2017
Revidiran SIST EN 301:2014 - Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene konstrukcije - Razvrstitev in zahteve 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi