SIST ISO 10767-1:2016

Oznaka standarda: SIST ISO 10767-1:2016
Koda projekta: 059414
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic fluid power - Determination of pressure ripple levels generated in systems and components - Part 1: Method for determining source flow ripple and source impedance of pumps
Naslov (slovenski): Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 1. del: Metoda za določevanje vira valovanja toka in impedance črpalk
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10767-1:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IHPV - Hidravlika in pnevmatika
ICS: 23.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-05
Referenčna oznaka: ISO 10767-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10767 establishes a test procedure for measuring the source flow ripple and source impedance of positive-displacement hydraulic pumps. It is applicable to all types of positivedisplacement pumps operating under steady-state conditions, irrespective of size, provided that the pumping frequency is in the range from 50 Hz to 400Hz. Source flow ripple causes fluid borne vibration (pressure ripple) and then airborne noise from hydraulic systems. This procedure covers a frequency range and pressure range that have been found to cause many circuits to emit airborne noise which presents a major difficulty in design of hydraulic fluid power systems. Once the source flow ripple and source impedance of hydraulic fluid power pump are known, the pressure ripple generated by the pump in the fluid power system can be calculated by computer simulation using the known ripple propagation characteristics of the system components. As such, this part of ISO 10767 allows the design of low noise fluid power systems to be realized by establishing a uniform procedure for measuring and reporting the source flow ripple and the source impedance characteristics of hydraulic fluid power pumps. In this part of ISO 10767, calculation is made for blocked acoustic pressure ripple as an example of the pressure ripple. An explanation of the methodology and theoretical basis for this test procedure is given in Annex B. The test procedure is referred to here as the two pressures/two systems method. Ratings are obtained as follows: a) source flow ripple (in the standard “Norton” model) amplitude, in cubic meter per second[m3/s], and phase, in degree, over 10 individual harmonics of pumping frequency; b) source flow ripple (in the modified model) amplitude, in cubic meter per second [m3/s], and phase, in degree, over 10 individual harmonics of pumping frequency; and its time history wave form, c) source impedance amplitude, in Newton second per meter to the power of five [(Ns)/m5]., and phase, in degree, over 10 individual harmonics of pumping frequency; d) blocked acoustic pressure ripple, in MPa (1 MPa = 106 Pa) or in bar (1 bar = 105 Pa), over 10 individual harmonics of pumping frequency; and the RMS average of the pressure ripple harmonic f1 to f10.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 10767 določa preskusni postopek za merjenje vira valovanja toka in impedance hidravličnih črpalk z iztiskanjem. Uporablja se za vse vrste črpalk z iztiskanjem, ki delujejo pri ustaljenih pogojih, ne glede na velikost, pod pogojem, da je frekvenca črpanja v obsegu od 50 Hz do 400 Hz. Vir valovanja toka povzroča tresljaje v tekočini (tlačno valovanje) in posledično emisije hrupa hidravličnih sistemov. Ta postopek vključuje frekvenčni in tlačni razpon, ki dokazano povzročata emisije hrupa številnih krogotokov, kar predstavlja večjo težavo pri načrtovanju hidravličnih pogonskih sistemov. Ko sta vir valovanja toka in impedanca vira hidravlične pogonske črpalke znana, je z računalniško simulacijo in znanimi lastnostmi širjenja valovanja v sistemskih komponentah mogoče izračunati tlačno valovanje, ki ga ustvari črpalka v fluidnem pogonskem sistemu. Ta del standarda ISO 10767 kot tak omogoča načrtovanje tišjih fluidnih pogonskih sistemov z vzpostavitvijo enotnega postopka za merjenje in sporočanje lastnosti vira valovanja toka ter impedance vira hidravličnih pogonskih črpalk. V tem delu standarda ISO 10767 se izračun opravi za blokirano valovanje zvočnega tlaka kot primer tlačnega valovanja. Razlaga metodologije in teoretične osnove za ta preskusni postopek je podana v dodatku B. Preskusni postopek se na tem mestu obravnava kot metoda z dvema tlakoma/sistemoma. Nazivne vrednosti so pridobljene, kot sledi: a) amplituda vira valovanja toka (v standardnem »Nortonovem« modelu) v kubičnih metrih na sekundo (m3/s) in faza v stopnjah prek 10 ločenih harmonikov frekvence črpanja; a) amplituda vira valovanja toka (v spremenjenem modelu) v kubičnih metrih na sekundo (m3/s) in faza v stopnjah prek 10 ločenih harmonikov frekvence črpanja ter valovna oblika v časovnem poteku; c) amplituda impedance vira v newton-sekundah na meter na peto potenco ((Ns)/m5) in faza v stopnjah prek 10 ločenih harmonikov frekvence črpanja; d) blokirano valovanje zvočnega tlaka v MPa (1 MPa = 106 Pa) ali v barih (1 bar = 105 Pa) prek 10 ločenih harmonikov frekvence črpanja in povprečje efektivne vrednosti harmonikov tlačnega valovanja od f1 do f10.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10767-1:1998 - Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 1. del: Natančen postopek za črpalke 01-May-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi