SIST EN 161:2011

Oznaka standarda: SIST EN 161:2011
Koda projekta: 00058048
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
Naslov (slovenski): Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 161:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 23.060.20 27.060.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Razveljavitev: 01-jan-2013
Referenca razveljavitve: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: EN 161:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for automatic shut-off valves for use with gas burners, gas appliances and similar use, hereafter referred to as "valves". This European Standard is applicable to valves with declared maximum inlet pressures up to and including 500 kPa (5 bar) of nominal connection sizes up to and including DN 250 for use with one or more fuel gases in accordance with EN 437. This European Standard is applicable to electrically operated valves and to valves actuated by fluids where the control valves for these fluids are actuated electrically, but not to any external electrical devices for switching the control signal or actuating energy. An assessment method for valve designs is given by this European Standard. This European Standard is also applicable to valves where the flow rate is controlled by external electrical signals, either in discrete steps or proportional to the applied signal. This European Standard is also applicable to valves fitted with closed position indicator switches. NOTE Provisions for final product inspection and testing by the manufacturer are not specified.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost, konstrukcijo in delovanje samodejnih zapornih ventilov za uporabo s plinskimi gorilniki in plinskimi aparati ter za podobno uporabo, v nadaljevanju »ventili«. Ta evropski standard velja za ventile z maksimalnimi nazivnimi vstopnimi tlaki do vključno 500 kPa (5 bar) in nazivnimi velikostmi priključkov do vključno DN 250, ki se uporabljajo z enim ali več kurilnimi plini v skladu z EN 437. Ta evropski standard velja za električne ventile in ventile, ki se aktivirajo s tekočinami, pri katerih se krmilni ventili za te tekočine aktivirajo električno, a ne za zunanje električne naprave za preklapljanje krmilnega signala ali aktivacijske energije. Ta evropski standard navaja metodo ocenjevanja zasnove ventilov. Ta evropski standard velja tudi za ventile, pri katerih je hitrost pretoka krmiljena z zunanjimi električnimi signali bodisi v posameznih korakih ali sorazmerno z uporabljenim signalom. Ta evropski standard velja tudi za ventile, opremljene s pokazateljskim stikalom za zaprti položaj. OPOMBA: Določbe za preverjanje in preskušanje končnega proizvoda, ki ju izvaja proizvajalec, niso navedene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 161:2011/kprA1:2012 - Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate - Posebne zahteve za določanje nivojev delovanja (performance level PL) - Dopolnilo A1 01-jun-2011
Nadomeščen z SIST EN 161:2011+A2:2013 - Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate (z dopolnili do vključno A2) 01-jan-2013
Nadomešča SIST EN 161:2007 - Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate 01-sep-2011
Revidiran SIST EN 161:2011/kFprA2:2012 - Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate - Dopolnilo A2 01-apr-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi