SIST EN 50849:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50849:2018
Koda projekta: 22098
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sound systems for emergency purposes
Naslov (slovenski): Elektroakustični sistemi za opozarjanje v nevarnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50849:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 13.320 33.160.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 50849:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the performance requirements for sound systems which are primarily intended to broadcast information for the protection of lives within one or more specified areas in an emergency. It also gives the characteristics and the methods of test necessary for the specification of the system. This European Standard applies to sound reinforcement and distribution systems to be used to effect a rapid and orderly mobilization of occupants in an indoor or outdoor area in an emergency, including systems using loudspeakers to broadcast voice announcements for emergency purposes and attention-drawing or alarm tone signals. This European Standard does not apply to emergency sound systems used for evacuation in case of fire emergency, whether connected to a fire detection and fire alarm system or not. NOTE 1 The use of the system for normal sound reinforcement and distribution systems purposes under nonhazardous circumstances is not excluded. It is recommended that the system, when used for emergency purposes, should form part of a complete facility (equipment, operating procedures and training programmes) for the control of emergencies. NOTE 2 Sound systems for emergency purposes may be the subject of approval by relevant authorities.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve glede zmogljivosti za zvočne sisteme, ki so namenjeni predvsem prenosu informacij za zaščito življenj na enem ali več določenih območjih v primeru nevarnosti. Prav tako določa lastnosti in preskusne metode, potrebne za specifikacijo sistema. Ta evropski standard se uporablja za sisteme zvočne ojačitve in distribucije, ki se uporabljajo za hitro in urejeno mobilizacijo potnikov na notranjem ali zunanjem območju v primeru nevarnosti, vključno s sistemi, ki uporabljajo zvočnike za oddajanje glasovnih sporočil za primere nevarnosti in predvajanje opozorilnih ali alarmnih zvokovnih signalov. Ta evropski standard se ne uporablja za zvočne sisteme za primere nevarnosti, ki se uporabljajo za evakuacijo v primeru požara in so povezani s sistemom za odkrivanje in javljanje požara ali ne. OPOMBA 1: Uporaba sistema za običajne namene ojačitve in distribucije zvoka v nenevarnih primerih ni izključena. Priporočljivo je, da je sistem, če se uporablja v primerih nevarnosti, sestavni del celotnega objekta (opreme, operativnih postopkov in programov usposabljanja) za nadzor izrednih razmer. OPOMBA 2: Zvočni sistemi za primere nevarnosti so lahko predmet odobritve ustreznih organov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60849:1999 - Sound systems for emergency purposes (IEC 60849:1998) 28-Jun-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi