SIST EN 50570:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50570:2014
Koda projekta: 23604
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric tumble dryers
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50570:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 50570:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the safety of electrical operated tumble dryers intended to be used by trained users in i.e. hotels, hospitals, factories, in light industry and on farms. It also covers tumble dryers which are declared for commercial use in public areas and operated by lay persons e.g. in laundrettes, communal laundry rooms. The rated voltage shall not be more than 250 V for single phase and 480 V for others. This standard also deals with the safety of tumble dryers that use a refrigerating system, incorporating sealed motor-compressors, for drying textile material. These machines may use flammable refrigerants. Additional requirements for these machines are given in Annex BB. This standard also covers tumble dryers making use of other energy sources. It does not cover requirements for these other energy sources. However the influence of these other energy sources on the machines is covered. This standard deals with the common hazards presented by tumble dryers that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account: a) persons (including children) whose: 1) physical, sensory or mental capabilities, or 2) lack of experience and knowledge prevents them from using the tumble dryers safely without supervision or instruction; b) children playing with the tumble dryer. Attention is drawn to the fact that: – for commercial electric tumble dryers intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary; – in many countries, additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities, the national authorities responsible for transportation and the national authorities for buildings. This European Standard does not apply to: c) industrial laundry machinery (EN ISO 10472-4), d) tumble dryers intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas). For the purpose of this standard, the term “appliance” as used in Part 1 is to be read as “tumble dryers intended for commercial use”.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard obravnava varnost električnih sušilnih strojev, naj bi jih uporabljali strokovno usposobljeni uporabniki, npr. v hotelih, bolnišnicah, tovarnah, lahki industriji in na kmetijah. Pokriva tudi sušilne stroje, namenjene komercialni uporabi na javnih mestih, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe, npr. v javnih pralnicah. Njihova nazivna napetost ne sme presegati 250 V za enofazne naprave in 480 V za vse druge naprave. Ta standard opisuje tudi varnost sušilnih strojev s hladilnim sistemom, ki vključuje zatesnjene motorne kompresorje za sušenje tekstilnih materialov. Te stroji lahko uporabljajo vnetljiva hladila. Dodatne zahteve za te stroje so navedene v dodatku BB. Ta standard pokriva tudi sušilne stroje, ki uporabljajo druge vire energije. Ta standard ne zajema zahtev za te druge vire energije. Zajema pa vpliv drugih virov energije na stroje. Ta evropski standard obravnava splošna tveganja, ki jih predstavljajo sušilni stroji za vse ljudi. Vendar na splošno ne upošteva: a) oseb (tudi otrok), ki zaradi: 1) fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma 2)pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati sušilnih strojev brez nadzora ali navodil; b) otrok, ki se igrajo s sušilnim strojem. Upoštevati je treba tudi: – da so za komercialne električne sušilne stroje, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve; – da v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, nacionalni organi za oskrbo z vodo, nacionalni organi, pristojni za transport in nacionalni organi za stavbe določajo dodatne zahteve. Ta evropski standard se ne uporablja za: c) industrijske pralne stroje (EN ISO 10472-4), d) sušilne stroje za uporabo na mestih, kjer prevladajo posebni pogoji, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin). V tem standardu izraz »naprava«, kot je uporabljen v 1. delu, pomeni »sušilne stroje, namenjene komercialni uporabi«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50570:2014/A1:2018 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila - Dopolnilo A1 01-Mar-2018
Dopolnjen z SIST EN 50570:2014/oprA2:2021 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne sušilnike perila - Dopolnilo A2 06-May-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi