SIST EN 62424:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62424:2017
Koda projekta: 25108
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
Naslov (slovenski): Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62424:2017 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN 62424:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies how process control engineering requests are represented in a P&ID for automatic transferring data between P&ID and PCE tool and to avoid misinterpretation of graphical P&ID symbols for PCE. It also defines the exchange of process control engineering request relevant data between a process control engineering tool and a P&ID tool by means of a data transfer language (called CAEX). These provisions apply to the export/import applications of such tools. The representation of the PCE functionality in P&IDs will be defined by a minimum number of rules to clearly indicate their category and processing function, independent from the technique of realization (see Clause 6). The definition of graphical symbols for process equipment (e.g. vessels, valves, columns, etc.), their implementation and rules for the reference designation system are not in the scope of this standard. These rules are independent from this standard. Clause 7 specifies the data flow between the different tools and the data model CAEX.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa, kako so zahteve za nadzor procesov predstavljene v diagramih P&ID za avtomatski prenos podatkov med orodji P&ID in PCE ter za preprečevanje napačnih razlag grafičnih simbolov P&ID s strani orodij PCE. Določa tudi izmenjavo pomembnih podatkov zahtev za nadzor procesov med orodjem za nadzor procesov in orodjem P&ID na podlagi jezika za prenos podatkov (CAEX). Te določbe se uporabljajo za funkcije izvoza in uvoza podatkov teh orodij. Predstavitev funkcij PCE v orodjih P&ID bo določena z minimalnim številom pravil, da bosta kategorija in funkcija obdelave teh orodij jasno opredeljeni ter da bo njuna opredelitev neodvisna od tehnik, uporabljenih za njuno realizacijo (glej točko 6). Opredelitev grafičnih simbolov za procesno opremo (npr. posod, ventilov, stolpcev itd.), njihova uvedba in pravila referenčnega sistema za določanje teh simbolov ne spadajo na področje uporabe tega standarda. Ta pravila so neodvisna od tega standarda. Točka 7 določa pretok podatkov med različnimi orodji in podatkovni model CAEX.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62424:2009 - Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri P&I diagramih in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2008) 15-Oct-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi