SIST EN 61131-9:2014

Oznaka standarda: SIST EN 61131-9:2014
Koda projekta: 23930
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Programmable controllers - Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
Naslov (slovenski): Programirljivi kontrolniki - 9. del: Enožični digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61131-9:2014 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Razveljavitev: 01-Jul-2025
Referenca razveljavitve: Sporocila 2025-07
Referenčna oznaka: EN 61131-9:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61131 specifies a single-drop digital communication interface technology for small sensors and actuators SDCI (commonly known as IO-Link™2), which extends the traditional digital input and digital output interfaces as defined in IEC 61131-2 towards a pointto- point communication link. This technology enables the transfer of parameters to Devices and the delivery of diagnostic information from the Devices to the automation system. This technology is mainly intended for use with simple sensors and actuators in factory automation, which include small and cost-effective microcontrollers. This part specifies the SDCI communication services and protocol (physical layer, data link layer and application layer in accordance with the ISO/OSI reference model) for both SDCI Masters and Devices. This part also includes EMC test requirements. This part does not cover communication interfaces or systems incorporating multiple point or multiple drop linkages, or integration of SDCI into higher level systems such as fieldbuses.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61131 določa tehnologijo enožičnih digitalnih komunikacijskih vmesnikov za male senzorje in dajalnike SDCI (znane kot IO-Link™2), ki razširjajo tradicionalne digitalne vhodne in izhodne vmesnike, kot jih določa standard IEC 61131-2, na komunikacijsko povezavo od točke do točke. Ta tehnologija omogoča prenos parametrov v naprave in zagotavljanje diagnostičnih informacij iz naprav v avtomatizacijski sistem. Ta tehnologija je zlasti namenjena uporabi z enostavnimi senzorji in dajalniki v tovarniški avtomatizaciji, ki vsebuje majhne in stroškovno učinkovite mikrokontrolnike. Ta del določa komunikacijske storitve SDCI in protokol (fizično plast, plast podatkovnih povezav in aplikacijsko plast v skladu z referenčnim modelom ISO/OSI) za prednaprave in naprave SDCI. Ta del prav tako vključuje zahteve za preskus elektromagnetne združljivosti. Ta del ne zajema komunikacijskih vmesnikov ali sistemov, ki vsebujejo večtočkovne ali multidrop povezave, ali integracijo SDCI v sisteme višje ravni, kot so področna vodila.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61131-9:2022 - Programirljivi krmilniki- 9. del: Enožični digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike (IEC 61131-9:2022) 26-Jul-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi