SIST EN 60079-0:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60079-0:2018
Koda projekta: 63177
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60079-0:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN IEC 60079-0:2018
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60079 določa splošne zahteve za konstrukcijo, preskušanje ter označevanje opreme in komponent Ex, ki so namenjene uporabi v eksplozivnih atmosferah. Standardni atmosferski pogoji (povezani z eksplozijskimi značilnostmi atmosfere), na podlagi katerih se lahko sklepa, da je opremo Ex mogoče uporabljati, so: • temperatura od –20 °C do 60 °C; • tlak od 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara); in • zrak z normalno vsebnostjo kisika, običajno z 21-odstotnim masnim deležem. Ta del standarda IEC 60079 in drugi standardi, ki dopolnjujejo ta standard, določajo dodatne preskusne zahteve za opremo Ex, ki deluje zunaj običajnega temperaturnega razpona, vendar sta za opremo Ex, ki deluje zunaj običajnega razpona atmosferskega tlaka in običajne vsebnosti kisika, morda potrebna dodatna obravnava in preskušanje. Takšno dodatno preskušanje je lahko pomembno zlasti v povezavi z vrstami zaščite, ki so odvisne od gašenja plamena, npr. »ognjevarno ohišje ’d’« (IEC 60079-1), ali omejitve energije, npr. »lastnovarne električne naprave ’i’« (IEC 60079-11). OPOMBA 1: Čeprav je za zgornje običajne atmosferske pogoje podan temperaturni razpon atmosfere od –20 °C do 60 °C, je običajen razpon sobne temperature opreme Ex od –20 °C do 40 °C, razen če ni določeno ali označeno drugače. Glej točko 5.1.1. Upošteva se, da je razpon od –20 °C do 40 °C primeren za številne elemente opreme Ex in da bi pri proizvodnji opreme Ex, ki bi ustrezala običajni atmosferi, zgornja mejna vrednost sobne temperature 60 °C povzročila nepotrebne oblikovne omejitve. OPOMBA 2: Zahteve, podane v tem standardu, izhajajo iz ocene nevarnosti vžiga, ki je bila izvedena za opremo. Upoštevani viri vžiga, npr. vroče površine, elektromagnetno sevanje, mehansko povzročene iskre, mehanski udarci, ki povzročijo reakcijo termita, električni oblok in elektrostatični naboj v običajnih industrijskih okoljih, so povezani s to vrsto opreme. OPOMBA 3: Če sta hkrati (lahko) prisotni atmosfera eksplozivnega plina in atmosfera gorljivega prahu, je običajno treba sprejeti dodatne zaščitne ukrepe. Dodatna navodila o uporabi opreme Ex v hibridnih mešanicah (mešanica vnetljivega plina ali hlapa in gorljivega prahu ali odpadkov iz predilnic) so podana v standardu IEC 60079-14. Standard IEC 60079 ne določa zahtev za varnost, razen tistih, ki so neposredno povezane z nevarnostjo eksplozije. Viri vžiga, kot so adiabatska kompresija, tlačni skoki, eksotermna kemična reakcija, samovžig prahu, odprti plamen in vroči plini/tekočine, niso obravnavani v tem standardu. OPOMBA 4: Čeprav takšna oprema ne spada na področje uporabe tega standarda, se zanjo običajno izvede analiza nevarnosti, na podlagi katere se določi in navede vse morebitne vire vžiga opreme ter ukrepe, s katerimi je mogoče preprečiti vžig. Glej standard ISO/IEC 80079-36.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN IEC 60079-0:2018/AC:2020 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve (IEC 60079-0:2017/COR1:2020) 03-mar-2020
Nadomešča SIST EN 60079-0:2012/A11:2014 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve 10-jul-2018
Revidiran SIST EN 60079-0:2012 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve (IEC 60079-0:2011, spremenjen) 02-avg-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi